Underjordiskt sällskap : En fredagsresa under Stockholm Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Underjordiskt sällskap : En fredagsresa under Stockholm (1980)

Det latinamerikanska filmkooperativet Cineco tar tittaren med på en resa i Stockholms tunnelbana. En dokumentaristisk allegori om villkoren och platsen för det multikulturella mötet i Sverige på 70-talet.

”Jag har den förmågan att jag spelar de lättaste saker med största svårighet och de svåraste saker med största lätthet.”

Citatet kommer från mannen som spelar fiol i en tunnelbanegång i Guillermo Álvarez kortdokumentär Underjordiskt sällskap: En fredagsresa under Stockholm. Repliken formulerar inte bara mannens fiolspelande, utan sammanfattar också livet för många av människorna som filmen visar. I tunnelbanan hänger de som inte finner det vanliga, enkla livet särskilt enkelt och måste leva på andra sätt.

Filmen är fragmentariskt berättad och består av klipp på tunnelbanans människor och miljöer. Den rörliga kameran betraktar medresenärer med samma vardagliga voyeurism som vi kan tillåta oss just när vi trängts nära varandra i vagnarna och kan läsa tidningen över någons axel. Filmen är också ett ljudcollage. I inledningen hörs vargars ylanden till silhuetten av personer som står åtskilda från varandra på en förortsperrong. Sedan fortsätter scenariot i nere i tunnlarna. Sorl och samtal ackompanjeras av vagnarnas dunkande och andra stadsljud. Enskilda personers röster och åsikter klipps sömlöst in och försvinner, lika flyktigt som verkliga möten i tunnelbanan.

Vi ser folk på väg till och från arbeten, får höra ungdomar som inte har någon annanstans att ta vägen. Här kan man åka på mage uppför rulltrappans handtag, istället för att stå. Här kan man sjunga och dansa och supa. Lättheten och gemenskapen är kantad av det allra svåraste, som missbruk och social utsatthet.

Filmaren Guillermo Álvarez (1946-) från Colombia kom till Sverige år 1972 efter att ha varit involverad i amatörteater och en underjordisk filmgrupp i New York, samt vistats en tid i Paris. Året efter grundades Filmverkstan där han ansökte om att genomföra ett filmprojekt, men fick avslag. Under 1970-talet tog Guillermo Álvarez olika jobb i Stockholm för att försörja sig samtidigt som han läste kurser på Dramatiska institutet. Bland annat var han spärrvakt i tunnelbanan.

Guillermo Álvarez var med och organiserade filmkollektivet Cineco som också bestod av Silvia Carlsson-Camandona, Bengt Sundqvist, Benito Muños, Eloy Pérez, Nikos Charalampides och Kiriakos Papadopoulos. De genomförde inspelningen av Underjordiskt sällskap: En fredagsresa under Stockholm trots att projektet fick avslag från Filmverkstan, precis som regissörens första ansökan fått. I postproduktionen fick Cineco dock finansiellt stöd.

I Martin Grennbergers intervju med Guillermo Álvarez på Filmforms hemsida så säger regissören om Stockholms tunnelbana: ”Bortsett från min egen arbetsplats, var det även en slags smältdegel, ett ställe där ett samhälle visar sig i alla sina motsättningar, i sina skillnader, på något sätt avklätt, om jag kan uttrycka mig så. För många fungerade det som en social plats, där folk på något sätt kunde umgås och mötas. Det fanns en anda där, en själ, som jag kände mig väldigt nära. Jag kände mig aldrig främmande i tunnelbanan, jag kände mig bra på något sätt. För mig fanns grunden till samhället där.”

Kollektivtrafiken och framförallt tunnelbanan har många gånger i filmhistorien fått stå för både utanförskap och samhörighet, fara och frihet. Chantal Akermans dokumentära brevfilm News from home (1977) har långa scener utan klipp som är filmade i New Yorks tunnelbana. I den unga belgiska regissörens blick på resenärerna är miljön både främmande och ett nytt, fritt hem. I Ragnhild Ekners dokumentär Trafikljusen blir blå imorgon (2017) så är miljön en plats där det finns gemenskap för outsiders.

Även i Guillermo Álvarez spelfilm Hägringen (1981) så syns tunnelbanan. Den filmen blev dock Cinecos sista och på 1980-talet flyttade Guillermo Álvarez tillbaka till Colombia.

 • Kategori Samhälle och politik
 • Tema Immigrantfilmare
 • Ort Hötorget (Stockholm), Odenplan, Stockholm, T-Centralen, Östermalmstorg (tunnelbanestation)
 • Längd 29 minuter
 • Regi Guillermo Alvarez
 • Foto Nikos Charalampides,Eloy Pérez,Bengt Sundqvist
 • Produktionsland Sverige
 • Utgångsmaterial 16 mm, normalbild (1,37:1), optisk mono, färg
 • Arkiv Svenska Filminstitutet
 • Läs mer om filmen i Svensk Filmdatabas

SE ANDRA FILMER I NÄRHETEN

Laddar kartan...
Laddar filmer...

  Tema Immigrantfilmare

  Vi har samlat 11 filmer på temat Immigrantfilmare, om längtan bort, längtan hem, innanförskap, utanförskap och mellanförskap. De flesta filmer är skapade av regissörer som kom till Sverige under 1970- och 80-talet. Verken producerades och bevarades oftast utanför de etablerade kanalerna men finns här digitaliserade och restaurerade. Temat är kurerat av filmforskarna John Sundholm och Lars Gustaf Andersson.

  I filmarkiven finns en alltmer tydlig närvaro av de filmare som kommit till Sverige och berikat vår filmproduktion. En del har kommit mot sin vilja, i landsflykt undan våld och repression, medan andra har haft andra, mindre dramatiska, skäl. Inom framför alternativ filmproduktion och kortfilm med viktiga produktionsnoder som numera nedlagda Filmverkstan eller immigrantfilmarföreningen Kaleidoscope gjordes det under flera decennier filmer som alltför länge varit skingrade och riskerat att glömmas bort. Under temat Immigrantfilmare har vi samlat några av dessa verk, som egentligen inte har mer gemensamt än att de producerats under stora uppoffringar och ofta med små medel och att de sammantagna utgör ett avtryck av den transnationella filmkulturens hårda och ofta ojämlika villkor.

  Filmare kan verka i exil av olika skäl: personliga, ekonomiska, praktiska. Ett vanligt och kanske ofta uppmärksammat skäl är den faktiska landsflykten – att undkomma våld och repression i hemlandet. Filmare som verkar i exil kan benämnas på olika sätt, en någorlunda neutral term är ”immigrantfilmare”; i teknisk mening är de immigranter. En del av dem stannar sedan i det nya landet, andra reser vidare och några återvänder till det ursprungliga hemlandet. Det har alltid funnits enstaka immigrantfilmare i Sverige – filmen var från början ett transnationellt medium – men ändå inte i någon större omfattning förrän efter andra världskriget och i synnerhet från 1960-talet och framåt då det tidigare relativt slutna svenska samhället började öppnas på allvar för världen. I vågorna av arbetskraftsinvandrare och flyktingar från framför allt Grekland, Turkiet, Latinamerika och Iran återfinns också filmarbetare.

  En del filmare som kom till Sverige försökte verka här professionellt, men fann snart att den svenska filmkulturen och filmindustrin var slutna världar. Några av dem skapade egna föreningar såsom Kaleidoscope eller sökte sig till Filmverkstan som startades 1973 i ett gemensamt projekt av Svenska Filminstitutet och Sveriges Radio för att främja produktionen av fri kortfilm. Även egna produktionsnoder skapades såsom det latinamerikanska kooperativet Cinecooperativo. En gammal institution på den alternativa filmens område var Arbetsgruppen för film (som ännu existerar, nu under namnet Filmform), vilken sedan början av 1950-talet erbjöd utrymme för filmare som stod utanför branschen. Ett ambitiöst kulturdemokratiskt projekt var Tensta Filmförening som från 1974 och femton år framåt producerade både dokumentärer och spelfilmer om livet i förorten.

  Arbetsgruppen för film bildades 1950. Här verkade t ex Peter Weiss som befann sig i Sverige i en exil som påbörjats med flykten undan Tredje Riket. Han är en av de mer namnkunniga representanterna för Arbetsgruppen, men där – och på andra platser – fanns också rumänen Mihail Livada. Tillsammans syresatte de ett avantgarde som annars hade förblivit provinsiellt. (Verk som relaterar till de här åren finns presenterade på annan plats i Filmarkivet.se under temat Filmform.) Flera av personerna i Arbetsgruppen för film skulle sedan dyka upp igen i Filmverkstan när den bildades 1973. Filmverkstan tillkom som ett svar på det begynnande 1970-talets kulturpolitiska diskussioner och var tänkt som en plattform för amatörer och halvprofessionella filmare. Filmen skulle göras mera tillgänglig som produktions- och uttrycksform och Filmverkstan kom att bli viktig i synnerhet för filmare som hade invandrat till Sverige och som stod utanför de etablerade nätverken.

  Filmverkstan, som producerade över 400 filmer, vanligen på 16 mm, hade betydelse också som mötesplats. Fria filmare och amatörer mötte här varandra och hjälptes åt att göra ljud och bild, att statera och skriva manus. I många av produktionerna återkommer flera namn i olika funktioner. En av de flitigaste var Muammer Özer som av politiska skäl flytt från Turkiet till Finland och som efter slutförd filmutbildning flyttade till Sverige. Han bildade ett eget produktionsbolag, men hade stöd av Filmverkstan när han gjorde den uppmärksammade Jordmannen (1980). Özer har gjort en lång rad egna produktioner men också varit drivande i föreningen Kaleidoscope som grundades 1981 och ägde bestånd till 2005. Kaleidoscope blev inte den plattform för produktion och distribution som man kanske hade hoppats, men helt avgjort en offentlighet som verkade för att sprida kunskap om det man kallade immigrantfilm. Detta gjordes genom ambitiösa festivaler, genom debattartiklar och broschyrer och genom att etablera ett nätverk som fick stor betydelse.

  Colombianen Guillermo Alvarez gjorde liksom Özer en vända på Filmverkstan, men insåg att han måste skapa sina egna produktionsmedel och bildade Cineco eller Cinecooperativo vars totala produktion, de två filmerna Underjordiskt sällskap (1979) och Hägringen (1981), kan tyckas begränsad, men som innebar att människor kunde mötas och bidra med sina konstnärliga och tekniska kompetenser.

  Från Grekland kom Charalampos (Babis) Tsokas som hamnade i Tensta där han i början av 1970-talet arbetade med ungdomar. Han mötte där landsmannen Menelaos Carayannis och Muammer Özer, vilka uppmuntrade honom att realisera sina filmdrömmar. 1974 grundade Tsokas Tensta Filmförening och gjorde tillsammans med ungdomar från orten novellfilmen Monos (1974), som skulle följas av många flera, ofta mycket uppmärksammade filmer som alla utspelade sig i Tensta och kringliggande samhällen. Vill du följa med mig Martha? (1980) handlar om de invandrade kvinnornas svåra situation, medan Betongen som blommar (1982) är ett försök att återupprätta miljonprogrammets anseende; i slutscenen yttrar sig Olof Palme om det mångkulturella samhällets potential.

  Merparten av de filmer som nämnts fick aldrig någon biografdistribution. Huvudsakligen visades de på festivaler eller i olika tillfälliga visningssammanhang. Med digitaliseringen för Filmarkivet.se görs de nu tillgängliga igen och kan ses som ett samlat avtryck av en svensk filmhistoria som annars gått förlorad.

  Text: Lars Gustaf Andersson, professor i filmvetenskap, John Sundholm, professor i filmvetenskap, 2022

  Lästips:

  • Andersson, Lars Gustaf och John Sundholm, ”Hellre fri än filmare” – Filmverkstan och den fria filmen (Lund: Nordic Academic Press, 2014)
  • Andersson, Lars Gustaf och John Sundholm, The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking. Minor Immigrant Cinemas in Sweden 1950 – 1990 (Bristol/Chicago: Intellect, 2019)
  • Andersson, Lars Gustaf m.fl., A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art (Stockholm: Mediehistorisk arkiv, 2010)
  • Bertman, Andreas & Anna-Karin Larsson (red.), FILMFORM 1950 – 2020 (Stockholm: Filmform, 2020).
  • Krantz, Margareta & Arne Lindgren (red.), Arbetsgruppen för film 1950 – 1970 (Stockholm: Filminstitutet, 1971)
  • Weiss, Peter, Avantgardefilm (Wahlström & Widstrand, 1956)

   Vet du något mer om denna film?

   Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!