För skolan Stockholmsbilder

Läs gärna först temat Från land till stad.

Ungefär lika många filmer som alla andra orter tillsammans kretsar kring Stockholm och dess omgivningar på Filmarkivet.se. Huvudstaden har i många avseenden stått i fokus under 1900-talet i skildringen av Sverige. Av förklarliga skäl är det absolut tidigaste filmklippet en Stockholmshändelse. Inte bara var det filmmediets första steg. I Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan (1897) förevigade fotografen Ernest Florman när Kung Chulalonkorn av Siam möttes av Oscar II i samband med Stockholmsutställningen 1897. Ett ögonblick att föreviga ur många aspekter.

Den rörliga bilden var tidigt intimt förknippad med kungligheter. Dels för att det var publikdragande och ekonomiskt lönsamt med kungar, prinsar och prinsessor som förärade speciella evenemang. Men det gav också ‘den sjunde konstarten’ större kulturell legitimitet i en tid då film betraktades som något aningen dubiöst. Stockholm och kungahuset är flitigt representerade både i särskilda stockholmsporträtt och i otaliga filmjournaler som rullade på biograferna landet runt.

Filmerna om Stockholm följer oftast samma koncept som filmer om andra orter. Vi har 1910-talets lätt improviserade nostalgiska stadsbilder från stora samlingsplatser och torg som Slussen i Kinografen där vi får en bild av hur det verkligen såg ut. En autentisk närvaro av folk i arbete och de olika samhällsklasser som korsade varandras vägar. Vid Odenplan i Söndagsliv i Vasastan är människor uppenbart roade av kamerans närvaro medan de skyndar för att hinna med spårvagnen, spankulerar eller kollar in de senaste attraktionerna cirkus och biografen.

I de mer standardiserade filmerna tar man gärna avstamp i Stadshuset och rör sig sedan via Stockholms vattenvägar, betraktar folkliv och stadens puls. Inmundigar skönhetsintryck, betänker platsernas historia eller filosoferar över statyer och svunna tiders kulturpersonligheter. I staden möts landet och staden inte minst i torghandeln som är ett omhuldat inslag i alla stadsfilmer med självaktning.

Huvudstaden som den beskrivs i Stockholm ‘Queen of the Baltic’ eller Under Stockholms broar är ett under av präktighet och stadslivet lätt ironiserat beskrivet. Medan andra som Morgonväkt, Skymningsljus eller Gamla Stan anlägger en mer poetisk ton där årstiders växlingar bildar fond åt stadens puls och där man låter bilderna tala snarare än speakern. Därtill med ett filmspråk och ett montage som för tankarna till sovjetisk konstruktivism. Man ser inspiration av filmpionjären Dziga Vertov och hans Mannen med filmkameran (1929). Någon film till och med liknar staden vid en kvinna och ger ‘henne’ egenskaper och egenheter med mänskliga drag.

Oavsett den formmässiga inramningen vill filmerna fånga storstaden som en stor organism där människor lever, bor och framförallt arbetar. Samspelet mellan maskin och människa och hennes funktion som en kugge i ett större maskineri. Stadens alla skikt av samhällsklasser, åldrar och yrkesfunktioner. Hur allt samverkar och strävar mot att samhället ska flyta och framtiden te sig bättre och bättre. Modernism, funktionalism och effektivisering är honnörsord som vill förmedlas. Allas betydelse är lika avgörande. Från gatsoparens första tag i arla morgonstund, vattenverkens arbete, restaurangnäringens slit till sena kvällen då folk roar sig på tivoli och däremellan alla som sliter på kontor, i brandkåren eller på torget.

Några ord från Stadens puls sammanfattar vad filmerna vill förmedla: “och ständigt ljuder någonstans ifrån en mäktig rytm som sjunger i oss alla. Jag är blott en ibland de många tusen som bygga staden ny för varje dag, mens timmarna som höga hammarslag från kyrktornen klinga över husen.”

Diskussionsfrågor

• Stockholmsskildringarna är många och till stor del stöpta i en liknande form. Några har vågat sig på att vara mer formmässigt utmanande och valt andra infallsvinklar, både kameramässigt och tematiskt. Filmerna vill också fånga själva storstaden som fenomen, dess karaktäristika och själ. Hur illustreras detta med bilderna? Hur beskrivs storstadens väsen? Vilka metaforer eller adjektiv används? Vad är människans roll i staden, och vem är staden till för?

• Bilderna är skapade av någon, för någon. Vem är avsändaren? Vilka platser återkommer? Vilken bild av Stockholm/Sverige vill man förmedla till en eventuell utländsk publik? I vår tid när man talar om det mesta i form av varumärken, vilket Stockholm vill man lansera idag och vad lyfts fram för potentiella turister men också för att marknadsföra sig som en stad att leva i?

Visar 1-19 av 19 filmer