För klassrummet Stockholmsbilder

För årskurs 4-9 i samhällskunskap, geografi, historia, svenska och bild.

Stockholm tog tidigt huvudrollen i svensk film och skildrades både som sinnebilden för det svenska välfärdssamhället och som attraktiv turistort med smeknamn som Mälardrottningen och Nordens Venedig. Här har vi samlat ett antal filmer som lämpar sig för både samhällsanalys och bildanalys.

För läraren

Det här temat går att använda som ett komplement till Hitta din hemort och i elevmaterialet här uppmuntrar vi till närläsningar av filmerna för att bättre förstå både form och innehåll. Uppgifterna för eleverna passar utmärkt i undervisning i svenska för årskurs 7-9 med det centrala innehållet gällande olika språkbruk och att citera ur olika källor, samt ”texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter”.

Den äldsta svenska filmen spelades in i Stockholm sommaren 1897. Den heter Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan och är en kort glimt av ett statsbesök som anländer till Logårdstrappan, strax nedanför Kungliga slottet, i juli 1897. Det är kung Chulalongkorn av Siam (nuvarande Thailand) som besöker Sverige och tas emot av Oscar II och en hel rad av plymprydda herrar i uniform.

I Ballongfärd över Stockholm och Söndagsliv i Vasastan, som båda är från 1913, är människorna uppenbart roade av kamerans närvaro.

Huvudstaden beskrivs som ett under av präktighet i filmer som Stockholm Queen of the Baltic och Under Stockholms broar. Medan andra stockholmsskildrare anlägger en mer poetisk ton, som i Morgonväkt, Skymningsljus  och Gamla Stan.

Till de senare kategorin hör också Arne Sucksdorffs berömda Människor i stad som 1948 blev den första svenska filmen som vann en Oscar.

I Närhet och rymd gör Stockholmsförfattaren Per Anders Fogelström ett historiskt svep över staden och bjuder på vackra vyer från Söders höjder.

Det finns många filmer om Stockholm på Filmarkivet.se Bland dessa har vi valt ut 20. Vi låter skådespelerskan och stockholmskan Bibi Andersson få sista ordet, som hon läser på vers, i Staden vid vattnen från 1955: ”En stad vid vattnen, ljus och glad, så länge mörkret hålls borta av sommaren, den alltför korta, de’ e’ vår svenska huvudstad.”

Lästips:

Kindblom, Mikaela,Våra drömmars stad – Stockholm i filmen (Stockholm: Stockholmia förlag, 2007)

Text: Mikaela Kindblom, filmpedagog och filmhistoriker, 2020

Diskussionsfrågor

För eleverna

För årskurs 4-6

Dela in klassen i fyra eller fem grupper. Varje grupp väljer en Stockholmsfilm. Filmen får inte vara längre än 15 minuter. Se filmen och diskutera sedan utifrån följande frågor. Undvik värderande ord! Ni ska inte recensera filmen!

  • Beskriv filmen närmare: Hur gammal är filmen? Är det en stumfilm? Är filmen i färg? Har den en berättarröst?
  • Vilka platser visas i filmen?
  • Känner ni igen er?
  • Ge exempel på vad som är sig likt och vad som har förändrats sedan filmen gjordes.
  • Beskriv den epok som filmen är gjord i: Vad kännetecknar den epok som filmen är gjord i: Är det krigstid eller mellankrigstid? Är det en bild av folkhemmet? Eller rekordåren?
  • För vem tror ni filmen gjordes? Var tror ni den visades innan den hamnade här i arkivet?

Sammanställ era svar och utse en talesperson för er grupp. Samla ihop hela klassen och låt er talesperson berätta för resten av klassen om filmen ni sett.

För årskurs 7-9

Skrivuppgifter:

  • Fundera över fåglarnas och människornas roll i Människor i stad.
  • Gör en bild- och textanalys av Staden vid vattnen.
  • Gör ett referat av Per Anders Fogelströms föredrag om Stockholm i Närhet och rymd.
  • Nordens Venedig, Mälardrottningen… Kärt barn har många namn. Är Stockholmsfilmerna exempel på en slags nationalism som bara är pinsam idag?

Visar 1-20 av 21 filmer