För skolan

Välkommen till “För skolan”, sektionen på Filmarkivet.se som du kan använda i undervisning på högstadiet och gymnasiet.

Ni kan ta er an innehållet antingen ur ett filmhistoriskt perspektiv eller som ett sätt att åskådliggöra ämnen som historia eller samhällskunskap. För att vägleda er in i filmerna presenterar vi här några teman, som ni kan använda er i skolan, med bakgrundstext, tips på diskussionsfrågor och länkar till relaterade filmer. Vi rekommenderar materialet för elever i årskurs sju upp till och med gymnasiet.

Filmarkivet.se innehåller omkring 2000 filmer och alla filmer är gratis och fria för er att streama i undervisningen.

På Filmarkivet.se hittar ni kortfilmer, journalfilmer, reklamfilmer och mycket annat, från filmens början fram till idag. Sammantaget berättar de vår svenska 1900-talshistoria och ger en förståelse för hur vårt kollektiva medvetande har formats och förändrats.

Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga Biblioteket.

Den svenska landsbygden

Den svenska landsbygden

Om bilden av den svenska landsbygden under 1900-talet.

Folkhemmet och funktionalismen

Folkhemmet och funktionalismen

Om Socialdemokratins nationsbygge och medborgarhem, funkis och Egnahem.

Folkomröstningar

Folkomröstningar

Sex frågor som Sverige har folkomröstat om, från rusdryckesförbud till införandet av euron.

Från land till stad

Från land till stad

Från jordbrukarsamhälle till industrination och städernas identitetsbyggande. Om försöken att förmedla bilder av 1900-talets Sverige.

Industri, teknik och arbetsliv

Industri, teknik och arbetsliv

Om den svenska industrins framväxt, teknisk innovation, arbetsförhållanden och hållbarhet.

Journalfilmer

Journalfilmer

Tidiga nyhetsinslag från tiden före tv:n som visades på de svenska biograferna.

Politik, ideologi och samhälle

Politik, ideologi och samhälle

Politikers, myndigheters och organisationers filmer från 1900-talet som fångar visionen om Sverige.

Reklamfilmens historia

Reklamfilmens historia

Marabou, Stomatol, Toy, Pepsodent och Festis. Reklamfilmen i Sverige och dess utveckling från 1920-talet fram till idag.

Stockholmsbilder

Stockholmsbilder

Om bilden av huvudstaden under 1900-talet.

Svensk emigration

Svensk emigration

Om hur och varför svenskar i århundranden har emigrerat till andra delar av världen.

Valfilmer

Valfilmer

De politiska partiernas kampanjfilmer inför riksdagsvalen, från 1930-talet och framåt.