Första världskriget 1914-1918 (Sverige) Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder

Tema Första världskriget 1914-1918 (Sverige)

Folkhushållningen, det vill säga försörjningen av Sveriges befolkning med livsmedel och andra förnödenheter, sattes på hårda prov under första världskriget. Handelsimporten försvårades av de krigförande ländernas åtgärder, till exempel genom ententens handelsblockader eller centralmakternas ubåtskrig. För att bemöta den alltmer ansträngda livsmedelssituationen inrättades flera statliga organ, bland annat tillkom Folkhushållningskommissionen 1916. Ransonering infördes på en rad livsmedel som socker, bröd, mjöl, kaffe, potatis och ett oräkneligt antal andra basvaror. Att ta del av allehanda livsmedelssurrogat tillhörde vardagen för allmänheten. Livsmedelssituationen blev alltmer prekär i slutet av kriget, och 1917 förekom det till och med regelrätta hungerkravaller på flera orter runt om i Sverige.

Den svenska folkhushållningens vedermödor under krigsåren var ett återkommande tema i journalfilmerna på landets biografer. Filmkamerans panoreringar av evighetslånga brödköer eller framvällande demonstrationståg i storstäder som Stockholm och Göteborg vittnade om tidens allvar. Inte sällan var försörjningssituationen bättre på landsbygden än i städerna, vilket kunde skapa konflikter när anklagelser om spekulation och svartabörshandel hörde till vardagen. I städerna hörde det till vanligheterna att parker och andra grönområden omvandlades till odlingsytor, som i Stockholm där såväl Vasaparken som Karlaplan togs i bruk för grönsaksodling.

Ett annat sätt att möta den alltmer prekära livsmedelssituationen var att med humorns hjälp kommentera och bearbeta vardagens vedermödor och umbäranden. Framför allt skämttecknarna i dags- och veckopressen spelade en framträdande roll. Deras popularitet gjorde att även filmbolagen anlitade dem i sina journalfilmer. Ämnesvalet rörde ofta ransoneringens återverkningar på så kallat vanligt folk. Rasistiska uttryck och klichéer om nationalkaraktärer förekom här på samma sätt som i övriga samhället, inte sällan avbildades till exempel gulaschbaronerna utifrån antisemitiska stereotyper.

Text: Mats Rohdin, redaktionen, Filmarkivet.se, 2018

Lästips:

  • Blomqvist, Håkan, Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på Södermalm 1917: Ett historiskt reportage om hunger och demokrati (Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2017)
  • Brunius, Célie, Kokbok i dyrtid: De svenska hemmens kristidsrecept insamlade av Svenska Dagbladet (Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1918)
  • Franzén, Nils-Olof, Undan stormen: Sverige under första världskriget (Stockholm: Bonniers, 1986)
  • Nyström, Hans, Hungerupproret 1917 (Ludvika: Zelos, 1994)
  • Romefors, Örjan, ”Världskrigskritik: Satirteckningar i tidningen Naggen”, Carlsson, Carl Henrik (red.), Första världskriget i svenska arkiv (Stockholm: Riksarkivet, 2014)
  • Sundby, Christine, ”Från Haparanda till Trelleborg: Röda Korset och krigsfångeutväxlingen”, Carlsson, Carl Henrik (red.), Första världskriget i svenska arkiv (Stockholm: Riksarkivet, 2014)

Visar 1-20 av 25 filmer

Kristidsmiddag - Teckning av Nils Ringström 1918 / 2 min

Tecknaren Nils Ringström (1880-1952) ...

Livsmedelsnämnden säljer potatis i Göteborg 1918 / 2 min

Ett ständigt återkommande motiv i ...

Potatisbristen - Teckning av Nils Ringström 1918 / 2 min

Otaliga är de inslag i journalfilmerna ...

Dyrtidsdemonstration vid riksdagshuset 1917 / 3 min

Svenska Bios veckorevyer under 1917 ...

Exportförbud av fläsk - Teckning av Paul Myrén 1917 / 3 min

Paul Myrén (1884-1951) var en av de mer...

Fredsduva - Teckning av Paul Myrén 1917 / 2 min

Bland skämttecknarna på vita duken ...

Förstamajdemonstration i Göteborg 1917 / 3 min

Svenska Bios veckorevy från den sjunde ...

Grönkålsodling på Karlaplan 1917 / 1 min

Livsmedelsförsörjningsproblemen blev ...

Grönsaksodling i Vasaparken 1917 / 1 min

Storstädernas försörjningsproblem var...

Gulaschen köper konst - Teckning av Paul Myrén 1917 / 3 min

Ordet "gulaschbaron" myntades under ...

Kottplockning vid Härryda i Göteborg 1917 / 2 min

Försörjningsförhållandena i Sverige ...

Livsmedelsinspektörerna - Teckning av Paul Myrén 1917 / 3 min

Livsmedelskrisen i Sverige under ...

Livsmedelsnämndens bakugn 1917 / 5 min

Under krigsåren togs olika grepp för ...

Paltbrödskö i Stockholm 1917 / 1 min

Paltbrödskö i huvudstaden från ...

Potatisodling i Vasaparken 1917 / 1 min

Bilder från Vasaparken i centrala ...

Skådespelarnas kristidsblommor - Teckning av Nils Ringström 1917 / 3 min

Nils Ringström (1880-1952) var en av ...

Våra främsta folkhushållare 1917 / 2 min

Folkhushållningskommissionen bildades ...

Fredsdagen i Stockholm 1916 / 2 min

Fredsrörelsen i Sverige bedrev ...

Livsmedelskorten utdelas i Stockholm 1916 / 1 min

Ransonering av olika livsmedel liksom ...

Hennes Majestät Drottningen vid Hallsberg 1915 / 3 min

Under åren 1915 till 1918 ansvarade ...