Vidareanvändning

Vi får många förfrågningar om vidareanvändning av materialet som ligger på Filmarkivet.se, bland andra till nya film- och TV-produktioner, utställningar och interaktiva läromedel. De allra flesta av filmerna på Filmarkivet.se omfattas av upphovsrätten och rättighetsinnehavarna är många. Kontakta filmarkivet.se@filminstitutet.se om ni är intresserade av att använda delar materialet så förmedlar vi kontaktinfo till rättighetsinnehavaren och när de har godkänt användningen kan vi bistå med mpeg2-filer för en hanteringskostnad på 1000:- per film.