Vidareanvändning

Vi får många förfrågningar om vidareanvändning av materialet som ligger på Filmarkivet.se, bland andra till nya film- och TV-produktioner, utställningar och interaktiva läromedel. De allra flesta av filmerna på Filmarkivet.se omfattas av upphovsrätten och rättighetsinnehavarna är många. Kontakta filmarkivet.se@filminstitutet.se om ni är intresserade av att använda delar materialet så förmedlar vi kontaktinfo till rättighetsinnehavaren och när de har godkänt användningen kan vi bistå med mpeg2-filer för en hanteringskostnad på 1000:- per film.

Filmarkivet.se för lärare
Filmerna på Filmarkivet.se utgör ett utmärkt komplement för den som vill arbeta med rörlig bild i undervisningen. Antingen ur ett filmhistoriskt perspektiv eller som ett sätt att åskådliggöra ämnen som exempelvis historia eller samhällskunskap. Det finns också en särskild kategori med film för barn och unga.Sajten är gratis och fri att använda för alla i skolan. På Filminstitutets webb, under Filmpedagogik och Filmpedagogiska projekt, finns en särskild filmhandledning om hur du som lärare kan använda dig av Filmarkivet.se. I år är det ju valår och därför har vi nu också en särskild filmhandledning om svenska valfilmer på Filmarkivet.se. Vi kommer också att inom kort publicera filmer om svenska folkomröstningar.