Veckorevy 1938-03-21 Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Veckorevy 1938-03-21 (1938)

USA:s expresident Herbert Hoover på besök. Friluftsutställning i Ostermans Marmorhallar. Olyckan i Basttjärnsgruvan. Sveriges Kontoristförening firar 50-årsjubileum. Den senaste spelflugan i USA. Pauline Brunius chef för Dramaten. Jubileumspromotion i Oslo. Ett nytt meteorologiskt observatorium har invigts på Höga Tatra, Tjeckoslovakien. Alligatortank, ett nytt amerikanskt motormonster. (OBS! Ljudstörningar i slutet av journalfilmen.)

 • Kategori Journalfilm
 • Tema Gruvans estetik, Pauline Brunius
 • Ort Basttjärn, Dramaten (Dramatiska teatern), Florida (USA), Grand hotell (Stockholm), Oslo, Ostermans marmorhallar, Skeppsbron, Stockholm, Vysoké Tatry (Slovakien)
 • Längd 7 minuter
 • Medverkande Erik Berglund, Herbert Hoover, Morris Dearing, Helmer Johansson, Hugo Ståhl, Gustaf Andersson, Torsten Nothin, Pauline Brunius, Tor Andrae
 • Produktionsbolag AB Svensk Filmindustri
 • Produktionsland Sverige
 • Utgångsmaterial 35 mm, normalbild (1,37:1), optisk mono, svartvit
 • Arkiv Kungliga biblioteket
 • Läs mer om filmen i SMDB

SE ANDRA FILMER I NÄRHETEN

Laddar kartan...
Laddar filmer...

  Tema Gruvans estetik

  Gruvorna är en grundbult i vår ekonomi, ändå känner de flesta bara till dem från rörliga och stilla bilder. I det här temat tittar vi närmare på filmer från flera decennier av gruvhistoria. Vad säger de om arbetsvillkor, produktionsordningar, underjordens mörker och gruvindustrins koloniala förtecken? 

  Dagbrottsgruvan breder ut sig under solen. På nära håll synlig för det mänskliga ögat. Möjlig att se även från höjder högre än omgivande skogar eller, om sikten är god, kanske från en flygplansstol långt uppe i skyarna. Underjordsgruvan kan från marknivå enbart anas, ofta via dess lavar, maskinrum och sovringsverk, eller mer indirekt genom slukhål och sprickor i marken ovanför.

  Hur känner vi gruvan? För några är den en arbetsplats att vid skilda tidpunkter på dygnet återvända till. Andra har någon gång under skoltiden eller kanske senare i livet varit på studiebesök nere i underjorden, åkt buss på den sluttande vägen mot Malmbergsgruvan eller vandrat runt i Sala silvergruva. För en del innebär gruvan ett direkt hot som påminner om statliga övertramp. De flesta av oss har bara sett gruvan representerad i stilla eller rörliga bilder. Dessa bilder av gruvan har med andra ord en avgörande betydelse för många människors förståelse av vad en gruva är.

  Vart tog malmen vägen?

  I filmerna som skildrar gruvans historia framträder bilderna en efter en. Maskinerna, sprängningarna och det krossade berget. Gruvschakten, dammet och det påträngande mörkret som bitvis hindras av ljuset från gruvarbetarnas pannlampor. I kortfilmen Ferrum (1963) av regissören Gunnar Höglund är tempot högt när miljöer i och kring järnmalmsgruvorna i Malmberget och Kiruna skildras. Filmen är ljudsatt med ett suggestivt och tidvis dramatiskt musikstycke av kompositören Karl-Erik Welin. Produktionskedjan i gruvorna går på löpande band, från berg till malm till tåg, för att sedan skeppas i väg utomlands på enorma fartyg. Vart tog malmen vägen därefter?

  Ett antal år tidigare, under andra världskriget, stod den svenska malmen för drygt 25 procent av konsumtionen i dåvarande Tyskland och i slutet av 1930-talet gick majoriteten av exporten dit. Transporterna från gruvorna i Malmfälten gick i huvudsak via hamnarna i Luleå och i Narvik, i det nazistockuperade Norge. Stålet som exporterades över vattnet stärkte den tyska krigföringen och påverkade hela krigets utveckling. Även andra vägar har malmen tagit, över vatten och land, men i stället för att följa fartygen återvänder Ferrum snabbt därefter ner i underjorden. Filmen är ett beställningsverk för gruvbolaget LKAB och utkom bara sex år innan den stora gruvstrejken bröt ut i Malmfältens gruvor. Är det möjligt att i de rörliga bilderna ana arbetarnas framtida motstånd? Ferrum visar få människor i bild men vid skiftets slut promenerar gruvarbetarna upp ur gruvan som ett kollektiv, ut genom en öppning i berget, för att där möta solens strålar.

  Ferrum

  Strejken och de hårda arbetsvillkoren

  Under 57 dagar vid årsskiftet 1969–70 utspelade sig den vilda strejken i Malmfältens gruvor. Missnöjet över gruvbolaget LKAB:s lönepolitik, rationaliseringar och auktoritära personalpolitik resulterade till slut i handling. Sara Lidmans reportagebok Gruva (1968) består av berättelser från underjorden som beskriver såväl livet utanför gruvan som arbetet vid mullrets mittpunkter. Boken initierades av fotografen Odd Uhrbom som under mitten av 60-talet dokumenterade arbetare i Malmbergsgruvan. De anonyma arbetarnas berättelser skrevs ner av Lidman efter att hon besökt gruvorna i Svappavaara och Kiruna. I boken, som senare blev underlag för kortflmen 900 meter under jord (2008) av regissören Emelie Carlsson Gras, skildras den hårda arbetsmiljön i gruvan, rädslan, gemenskapen och flertalet erfarenheter av arbetsskador och olyckor. En av gruvarbetarna beskriver sin situation så här:

  Jag är sexti år. Det är snart fyra år sen olyckan hände.
  Svårt att andas – om det är silikos eller inte. Döv på ena örat. Ett öga borta. En gruvkarl förlorar ett som annat på sin väg till tippen.
  Men man vinner också. Det bästa som finns att komma ihåg det är när jobbare hållit ihop, när kollektivet stått som en man omkring nån som blivit orättvist behandlad och kunnat åstadkomma en rättelse. (Lidman, Sara, Gruva, (Stockholm: Bonnier, 1968), s. 105)

  Veckorevy 1938

  Arbetet i gruvan var hårt och gemenskapen nödvändig. I ett inslag ur Veckorevy 1938-03-21 (1938) rapporterades om en gruvolycka i Basttjärnsgruvan i Västmanland där två arbetare begravdes under rasmassorna. Efter tre dygns riskfyllt räddningsarbete släpades en av dem, Helmer Johansson, ut ur gruvan och kördes sedan vidare till sjukstugan i närliggande Grängesberg. Den andra, i reportaget namnlösa, arbetaren avled vid platsen. I inslaget säger nyhetsreporten sedan: ”Vi ser här en bild av raset som låg över Johansson.” Vad visar denna bild? Ett gruvschakt fyllt av krossat berg och sönderslagna timmerstockar. Bilden av förödelse och en katastrof som kanske hade kunnat motverkas. Inte långt innan raset i Basttjärnsgruvan var denna dag troligtvis som vilken annan arbetsdag som helst. Efteråt var allting annorlunda.

  Svensk gruvverksamhet i Liberia – bilder om det som inte uttalas

  Filmen Ferrum saknar ord, vilket har till följd att den som tittar får en särskild relation till dess bildmaterial. I boken Ways of Seeing (1972) beskriver författaren och konstvetaren John Berger på ett slående vis den komplexa relationen mellan just bild och ord. Berger exemplifierar sin tes med ett fotografi av en målning föreställande ett antal flygande fåglar över ett majsfält. Han visar bilden, uppmanar till betraktande, och ber därefter läsaren att vända blad. Nästkommande sida visar en bild av samma målning men nu med undertexten: ”Det här är den sista bilden som Van Gogh målade innan han tog livet av sig.” Bilden, menar Berger, illustrerar nu i stället det som sägs.

  Företagens ord, statens ord, filmskaparens ord. Ord och meningar som med en särskild blick beskriver bilder från en särskild synvinkel. I kortdokumentären Land of Liberty (1958) av Gösta Wenrer tar en berättarröst omedelbart kommando över bilderna. Rösten fyller filmen med ord och meningar som, på liknande vis som Berger beskriver, gör bilderna till illustrationer av det som sägs. Men det är, trots allt, möjligt att se bilderna bortom orden och ibland rentav med hjälp av orden få syn på sådant som inte uttalas. Land of Liberty utspelar sig i Liberias huvudstad Monrovia och på det närliggande berget Mont Nimba. Filmen beställdes av gruvbolaget LAMCO (Liberian Americo-Swedish Minerals CO) som bildades 1957 och ägdes av svenska och amerikanska företag samt den liberiska staten. Ungefär 15 000 svenskar arbetade i Liberia under de drygt tjugo år som LAMCO var verksamt.

  Land of Liberty

  Det moderniseringsprojekt som, i filmens första hälft, stolt talas om hade sina baksidor och naturresurserna som västerländska företag utvann kom inte landets majoritetsbefolkning till vinning. Hur högt var egentligen priset för det delvis svenska koloniala gruvprojektet på Mont Nimba? Och hur högt är priset för nutida prospekteringar av mark runt om i världen, Sverige och Sápmi? Trots sina många år på nacken väcker Land of Liberty frågor som fortfarande är värda att ställa. Åtta år efter att filmen kom ut visade Sveriges Television den omdebatterade dokumentären Svart vecka i Nimba (1966) av regissörerna Roland Hjelte, Ingrid Dahlberg och Lars Hjelm. Med sina bilder av de händelser som skedde i samband med en strejk organiserad av liberiska arbetare, ger filmen en kritisk bild av svenskt näringslivs närvaro i landet. Manade av den svenska företagsledningen slogs strejken ner av militären och flera strejkledare kom att frihetsberövas.

  Alla dessa bilder formar tillsammans en mångsidig gruvans historia. En historia som visar inte bara berget och dess innanmäte utan också berättar om relationer, konflikter och samarbeten. Om olyckor och gemenskap, stora och mindre strejker, exploatering av mark och människor, arbetsmiljöer och produktionsordningar. Ibland när vi betraktar bilderna tas seendet för givet, som att det vore att ”bara titta” för att på riktigt kunna se. Ibland är det svårt att se det som presenteras inför ens ögon och ibland står ord i bildernas väg. Men en dag är det enklare att se än en annan. I det här temat finns bilder av gruvorna samlade att återkomma till.

  Text: Masha Taavoniku, konstvetare och -kritiker, 2023

  Malm

  Lästips

  Didi-Huberman, Georges, Gruvgas: essän, vreden, politiken, (Göteborg: Daidalos, 2015)

  Johansson, Ingela, Strejkkonsten: röster om kulturellt och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969-70, (Göteborg: Glänta Produktion, 2013)

  Lundmark, Lennart, Stulet land: svensk makt på samisk mark, (Stockholm: Ordfront, 2011)

  Linde, Ida, När man sparkar på en hund, (Stockholm: Norstedts, 2023)

  Väyrynen, David, Marken, (Luleå: Teg Publishing, 2017)

  Bilderna i texten är hämtade ur följande filmer i temat (i ordningen de förekommer): Ferrum, Veckorevy 1938-03-21, Land of Liberty, Malm

  Tema Pauline Brunius

  Pauline Brunius verkade i två decennier inom den svenska filmen, både framför och bakom kameran. Dessutom var hon den första kvinnliga dramatenchefen och gjorde stort avtryck i svenskt teaterliv. I egenskap av offentlig person och kulturkändis filmades hon även på olika evenemang. Det här temat består därför av journalfilmer såväl som stumfilmer, bakomfilmer och ännu mer.

  Under första halvan av 1900-talet var Pauline Brunius (1881-1954) en central gestalt inom det svenska kulturlivet. I synnerhet på teaterns område kom hon för publiken att framstå som en primadonna av rang samtidigt som hon också bröt ny mark i egenskap av ryktbar teaterledare. Med en självklarhet som dittills uteslutande varit förbehållen män drev hon först Oscarsteatern tillsammans med maken John W. Brunius och kollegan Gösta Ekman, innan hon 1938 utnämndes till den första kvinnliga chefen för nationalscenen Dramaten. Även om det är genom sina gärningar inom teatern som Pauline Brunius främst har blivit ihågkommen, spelade hon också under 1920- och 30-talen en inte oväsentlig roll på filmens område, såväl framför som bakom kameran i egenskap av skådespelare, manusförfattare och regissör.

  Pauline Brunius debuterade som filmskådespelare 1920 i titelrollen i det av maken regisserade filmdramat Thora van Deken. I filmen, som bygger på en förlaga av den danske nobelpristagaren Henrik Pontoppidan,  ger Brunius ett gripande porträtt av modern som tar lagen i egna händer för att rädda sin dotters arvsrätt. Hennes insats hyllades av samtidens kritiker och har i efterhand beskrivits som hennes främsta filmroll. Brunius skulle därefter medverka i flera av makens filmer, till exempel En vildfågel (1921), till vilken en bakomfilm ger inblickar från filminspelningen, och Kärlekens ögon (1922), vars sista akt med dramats upplösning finns bevarad och visas här på sajten.

  En olycklig omständighet för Pauline Brunius, om man ser till filmhistorieskrivningen, var att hon som skådespelare var alltför trogen sin make och därför sällan förekom i andra regissörers filmer. När det gäller svensk stumfilm har det nästan uteslutande varit filmer av Mauritz Stiller och Victor Sjöström som genom åren har lyfts fram och visats, medan filmer av andra regissörer – däribland hennes i samtiden framstående make – har förpassats till glömskan. För Stiller gjorde Pauline Brunius en roll i Gunnar Hedes saga (1923) och för Sjöström medverkade hon enbart i hans sällan visade ljudfilm Markurells i Wadköping (1931). I den mån folk idag har sett Pauline Brunius i en filmroll är det förmodligen i Gustaf Edgrens Karl Fredrik regerar (1934), som har sänts på tv ett flertal gånger. Hennes hyllade prestation i Thora van Deken var däremot länge svår att få se, tills filmen restaurerades digitalt av Svenska Filminstitutet 2017.

  Sin första insats bakom kameran gjorde Pauline Brunius som manusförfattare till makens komedi Gyurkovicsarna (1920), i vilken hon själv spelade en av rollerna. I en intervju i Boken om Pauline Brunius (1941) säger hon att ”till mina gladaste filmminnen räknar jag mitt författarskap”, och hon beskriver hur manuset, som baserats på en ungersk förlaga, skrevs tillsammans med motspelaren Gösta Ekman ”i en stämning som hela tiden var hög”. Kvinnliga manusförfattare var dock inte helt ovanligt under stumfilmstiden, desto mer värt att framhålla är att hon var en av endast sex namngivna kvinnliga filmregissörer under den svenska stumfilmseran. Dessutom var hon den av dessa sex som regisserade flest antal filmer – hela sju stycken. Alla filmerna var korta komedier om den fiktiva familjen Vinner, där föräldrarna spelades av det äkta paret Frida och Olof Winnerstrand.

  Hur Pauline Brunius själv såg på sina filmer som regissör är svårt att veta. I självbiografin Osminkat (1931) nämner hon dem inte överhuvudtaget, även om hon redogör för sina andra insatser inom filmen. I den ovan nämnda Boken om Pauline Brunius frågar hon leende när hennes regialster kommer på tal: ”Är det någon som ännu minns dem?” Att idag få en bild av hennes talang som filmregissör är svårt eftersom endast en av filmerna, Lev livet leende (1921), har överlevt i något så när fullständig version. Till ytterligare två filmer finns korta fragment bevarade, och till hennes sista film om familjen Vinner, Herr Vinners stenåldersdröm (1924), finns en serie tagningar i behåll, av vilka en del eventuellt kan ha använts i den färdiga filmen. Vad gäller övriga filmer finns endast manuskript, textlistor och enstaka stillbilder bevarade. Brunius enda alster som ljudfilmsregissör var den svensk-finska långfilmen Falska Greta (1934), som hon regisserade tillsammans med maken, men även den filmen är förkommen.

  I egenskap av offentlig person hände det att Brunius vid ett flertal tillfällen fångades på bild av journalfilmsfotografernas kameror vid offentliga evenemang. Hennes betydelse i samtiden understryks av att det i somliga fall var hon själv som var huvudattraktionen för journalfilmsinslagen, såsom i Veckorevy 1938-03-21 med anledning av hennes utnämnande till chef för Dramaten, eller i Veckorevy 1941-02-10 där det rapporterades från de storslagna hyllningarna på nationalscenen i samband med hennes 60-årsdag.

  Men Pauline Brunius figurerade på film även i sammanhang av mer privat karaktär. Att tillskansa sig eller behålla en plats i offentligheten kunde nämligen redan för hundra år sedan innebära att släppa in fotografer i privatlivet. Veckorevy 1920-09-04 skildrar familjen Brunius som några i raden av kända ansikten i ett inslag om semestrande kulturpersonligheter på Utö. Detta var inte heller första gången som familjen Brunius visade upp sitt privatliv för filmkamerorna. Redan 1915 hade ett liknande ”hemma hos”-reportage genomförts i den korta dokumentärfilmen Söndags-Nisses redaktör på sommarnöje, där vi som åskådare till och med får följa med familjen till badet.

  Liksom andra personer i chefsställning undgick inte heller Pauline Brunius offentlig kritik, men det må vara få förunnat att ha smädats på samma sofistikerade sätt som hon fick uppleva i Karl Gerhards revy ”Höstmanöver” 1938. Karl Gerhard hade tagit reda på vad Brunius planerade att bära på premiären och från scenen framförde han den gäckande sången ”Visan om Pauline Brunius”, utklädd till självaste teaterdrottningen i en likadan klänning. En vink av hur det beryktade häcklande kan ha sett ut framgår i ett kort inslag i filmen Folk i närbild – Karl Gerhard även om själva sången får höras från senare gjorda inspelningar.

  Text: Magnus Rosborn, redaktionen, Filmarkivet.se, 2022

  Lästips:

  • Brunius, John W., Pauline Brunius och Helge Wahlgren, John och Pauline Brunius (Stockholm: Lars Hökerbergs förlag, 1919)
  • Brunius, Pauline, Osminkat (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1931)
  • Gustavson, Folke (red.), Boken om Pauline Brunius (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1941)
  • Rosborn, Magnus och Jannike Åhlund, ”Diva, primadonna grand old lady” (2016), https://www.nordicwomeninfilm.com/diva-primadonna-grand-old-lady/

   Vet du något mer om denna film?

   Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!