Fem minuter för Amerikas döda Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Fem minuter för Amerikas döda (1992)

César Galindos fem minuter långa film är tillägnad alla de amerikanska ursprungsfolk som utrotades av den spanska kolonialmakten och består av en enda monumental kameraåkning. Sakta avtäcks alla gravar medan kolonialmakterna – både historiska och samtida – känslokallt upprepar sitt agerande och bjuder in till firandet av upptäckten av Amerika. Denna film är tillgänglig att hyra via Filmform för publika visningar, utställningar och för undervisning.

Kortfilmen Fem minuter för Amerikas döda/Pichqa minutukuna ilaqtanchispi wanuqkunamanta består av en enda tagning inspelad på 16 mm. Kameran zoomar ut och åker långsamt över en kyrkogård i Villa María del Triunfo, ett distrikt i Lima, Peru.

Filmen fick inte något stöd av Svenska Filminstitutet, Filmverkstan eller annan statlig instans. I boken The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking (2019) skriver John Sundholm och Lars Gustaf Andersson om filmens tillkomst. Bland annat återges att César Galindo vid det uteblivna ekonomiska stödet beslöt sig för att göra en produktion vars resurser speglade den verkliga snedfördelningen som finns mellan ursprungsfolken och majoritetsbefolkningen. Filmen är alltså gjord med mycket små medel.

En voice over till svartrutan i filmens inledning säger på quechua att ”döden kom över haven”. Händelsen som åsyftas är alltså när kolonialisterna anlände 1492 ledda av Christopher Columbus. På spanska hörs i filmens slut en röst prata om firandet av 500-jubileumet av ”Amerikas upptäckt”. Rösten visar sig komma från en TV inuti en grav.

Inledningen på quechua och slutet på spanska ger två olika utsagor om samma händelse. Det vi ser i filmen – döden på kyrkogården – ger den första rösten rätt. Bland gravarna rider en conquistador iförd amerikansk fotbollsutrustning runt med en lans.

César Galindo kom till Sverige år 1987. Utbildad till arkitekt hade han också tagit filmkurser på det progressiva Universié VIII-Paris-Vincennes-Saint-Denis. I Sverige gjorde han dokumentärer och flera kortfilmer. De som finns att se på sajten (denna film, Cholo Soy (1992) och Huset Matusita (1990)) förmedlar alla en postkolonial kritik. Filmskaparen skildrar både förlust och stolthet, ofta med ett konceptuellt anslag. Olika nivåer av realism och fiktion uppstår i César Galindos verk när han använder både fiktionsscener, tidningsurklipp, dokumentära bilder och TV-skärmar.

 • Kategori Samhälle och politik
 • Tema Filmverkstan
 • Längd 5 minuter
 • Medverkande Nelly Munguia, Epifanio Tomayro, Guillermo Tomayro, Raul Cule
 • Regi César Galindo
 • Manus César Galindo
 • Foto Juan Durand
 • Musik Nelly Munguia
 • Producent Sara Henriksson
 • Produktionsbolag Runa Film
 • Språk spanska, svensk text
 • Produktionsland Sverige
 • Utgångsmaterial 16 mm, normalbild (1,37:1), optisk mono, färg
 • Arkiv Privat
 • Läs mer om filmen i Svensk Filmdatabas

Tema Filmverkstan

Filmverkstan var en plats där medborgarna själva kunde producera film under 1900-talets tre sista decennier. Verksamheten fungerade också som ett utrymme för professionella att göra den sortens verk som annars förpassades till marginalen. Många av filmerna är idag försvunna men i det här temat finns ett litet urval av de som bevarats. 

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet fördes en intensiv diskussion i den svenska offentligheten om kulturen och demokratin. Detta satte till exempel avtryck i den stora kulturpolitiska utredning som låg till grund för den svenska kulturpolitiken som klubbades av riksdagen 1974 – och som i många stycken gäller än idag. 1968 hade det också tillsatts en stor filmutredning och ett av delbetänkandena, det om kortfilmen, skisserade ett slags filmens kulturpolitik. Bland annat skulle filmen föras närmare gräsrötterna genom ett knippe filmverkstäder runt om i landet. Där skulle medborgarna själva kunna göra film. Hundra blommor skulle blomma. Riktigt så blev det aldrig, men Svenska Filminstitutet och Sveriges Radio gick på eget bevåg samman och startade 1973 en försöksverksamhet, kallad Filmverkstan, med Kjell Grede i ledningen. Efter Grede kom den legendariske konstnären och kompositören Jan Bark att vara primus motor för verkstan. Från början inhyst i en lägenhet på Snickarbacken, sedan i mer ändamålsenliga lokaler på Skeppsholmen, skulle Filmverkstan under några decennier spela en stor roll i svenskt filmliv, framför allt för amatörer och halv-professionella filmare, men också för en del professionella filmare som där fick ett frirum. Med små materiella resurser men med stor entusiasm understöddes och handleddes en mängd filmprojekt. Omkring 400 filmer blev resultatet, de flesta kortfilmer och många av dem aldrig i kommersiell distribution, men sammantaget en viktig plantskola för nya filmare och ett utrymme för film som annars skulle förpassats helt till marginalen.

Det mesta spelades in på smalfilmsformat och någon kontinuerlig arkivering av materialet etablerades aldrig. En hel del av filmerna är försvunna vid det här laget, men mycket har återfunnits och ett representativt urval finns nu på Filminstitutet och har gjorts tillgängligt via filmarkivet.se.

Filmerna var skiftande, i ambitionsnivå och teknisk kvalitet, men också med avseende på genre och stil. Det finns inge gemensam estetik för Filmverkstan-filmerna. Men några generella iakttagelser kan göras: En stor andel av filmarna var kvinnor (ca en fjärdedel) och en ungefär lika stor andel var invandrade filmare, både amatörer och professionella. Många av de senare kom i flyktingvågorna efter Chile-kuppen, men också från andra håll i världen.  Många filmare har ett politiskt budskap eller i varje fall ett ärende, något att berätta. Det dokumentära draget är viktigt. Men i materialet finns också animationer, barnfilmer, experiment, novellfilmer och egensinniga blandformer.  Filmverkstan utgjorde helt enkelt i sina bästa stunder ett experiment i kulturell demokrati, en laborativ offentlighet långt innan begrepp som Do-It-Yourself och mediekonvergens blivit kända.

Text: John Sundholm, professor i filmvetenskap, Lars Gustaf Andersson, professor i filmvetenskap, 2019

Lästips:
• Andersson, Lars Gustaf m.fl., A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art (Stockholm: Mediehistorisk arkiv, 2010)
• Andersson, Lars Gustaf och John Sundholm, ”Hellre fri än filmare” – Filmverkstan och den fria filmen (Lund: Nordic Academic Press, 2014)
• Grennberger, Martin och Daniel A. Swarthnas (red.), ”On Film”, OEI, nr 69–70 2015
• Söderbergh Widding, Astrid (red.), Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout (Lidingö: Bokförlaget Langenskiöld, 2006)
• Weiss, Peter, Avantgardefilm (Wahlström & Widstrand, 1956)

  Vet du något mer om denna film?

  Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!