Tema Valfilmer

Många har kallat filmen för 1900-talets konstform. Tidigt förstod man att utnyttja mediet för sina politiska syften, inte minst under tiden för andra världskriget. Det var inte bara det tyska nazistpartiet som gjorde propagandafilmer, utan även USA och Sovjet. Lenin skall bland annat ha sagt: ”Av alla konstformer är filmen för oss den viktigaste”. Många av de mest kända regissörerna i Hollywood, som John Ford, John Huston och Frank Capra, gjorde under krigsåren verk vars syfte var att rättfärdiga USA:s inblandning i kriget och stärka den nationella självkänslan.

Under perioden 1928 -1962 producerades ca 150 valfilmer i Sverige, varav drygt 80 av dem kan ses på Filmarkivet.se. De flesta partier använde valfilmer men särskilt Socialdemokraternas står ut eftersom de under många decennier var det statsbärande partiet. Pressen ansågs vara det viktigaste mediet i Sverige fram till televisonens inträde även om filmen blev alltmer populär för att utbilda och påverka folket.

Bland guldkornen räknas Socialdemokraternas film Skattefria Andersson där huvudpersonen spelas av Stig Järrel, en väldigt populär skådespelare vid den tiden. I filmen är Andersson trött på att betala mycket skatt, eftersom det enligt honom inte blir något över till annat. I en mardröm erfar han hur samhället skulle se ut om han slapp att betala skatt. En annan av den tidens mest kända skådespelare, Carl-Gustaf Lindstedt, gjorde en valfilm för Högerpartiet (sedermera Moderaterna). Av de andra riksdagspartierna märks även Bondeförbundet (senare Centern) som ofta lyfte fram vikten av den svenska landsbygden i sina filmer.

Kännetecknande för många av filmerna på webbplatsen är att de består av kända politiker som talar direkt till publiken, som Per Albin Hanssons uppmaning till deltagande i 1944 års val och Thorbjörn Fälldins förklaringar i Fritt fram för Centern 3 (1966). Ett annat utmärkande drag är att det i flera filmer förs samtal mellan familjemedlemmar där någon till slut övertygar de andra om ett visst partis förträfflighet framför andra partier. Ett exempel på en sådan valfilm är Folkpartiets Vårt bygge – på hem och samhälle (1936).

Text: Arash Kermanshahani, redaktionen, Filmarkivet.se, 2018

Lästips:

  • Björk, Gunnela, Olof Palme och medierna (Umeå: Boréa, 2006)
  • Jönsson, Mats, ”’Den kungliga skölden’ – Per Albin Hansson, Gustaf V och medierna 1940”, Mats Jönsson och Pelle Snickars, Medier & Politik: Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet (Stockholm: SLBA, 2007)
  • Jönsson, Mats, ”Politisk varumärkning”, Visuell fostran: Film- och bildverksamheten i Sverige under andra världskriget (Lund: Sekel Bokförlag, 2011)
  • Vesterlund, Per, ”Den svenska modellen – arbetarrörelsen, staten och filmen”, Medier & Politik: Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet (Stockholm: SLBA, 2007)

Visar 61-80 av 83 filmer

Fosterlandet blir vad du gör det till - en filmberättelse om landsbygdens folk

Fosterlandet blir vad du gör det till - en filmberättelse om landsbygdens folk 1942 / 16 min

Valfilm för Bondeförbundet. Visar ...

Folkets värn och välfärd

Folkets värn och välfärd 1940 / 24 min

Valfilm för Socialdemokraterna. Filmen ...

Arbetande demokrati

Arbetande demokrati 1939 / 25 min

Valfilm för Socialdemokraterna. Filmen ...

Arbetets ära

Arbetets ära 1938 / 10 min

Valfilm för Allmänna ...

Bönderna kommer

Bönderna kommer 1938 / 28 min

Spelfilm för Bondeförbundet. En film ...

Från kon till konsumenten

Från kon till konsumenten 1938 / 9 min

Valfilm för Allmänna ...

Kampen för lyckan

Kampen för lyckan 1938 / 42 min

Bondeförbundets valfilm 1938. En film ...

Knut löser knuten

Knut löser knuten 1938 / 37 min

Valfilm för Socialdemokraterna. Knut ...

Landet du skall värna

Landet du skall värna 1938 / 16 min

Valfilm för Allmänna ...

Reformpaus? - Nej!

Reformpaus? - Nej! 1938 / 7 min

Valfilm för Socialdemokraterna. ...

Stockholm - folkets stad

Stockholm - folkets stad 1938 / 11 min

Valfilm för Socialdemokraterna/ ...

Män och maskiner

Män och maskiner 1936 / 16 min

Högerpartiets valfilm 1936. Visar hur ...

Kärlek och monopol

Kärlek och monopol 1936 / 16 min

Två ungdomar förälskar sig, gifter ...

Landet för folket

Landet för folket 1936 / 39 min

Socialdemokratisk valfilm. Handlingen ...

Vi bygger ett nytt Sverige

Vi bygger ett nytt Sverige 1936 / 9 min

Valfilm för Socialdemokraterna. Visar ...

Vårt bygge - på hem och samhälle

Vårt bygge - på hem och samhälle 1936 / 34 min

Valfilm för Folkpartiet 1936. En ...

Över partierna - ett starkt försvar

Över partierna - ett starkt försvar 1936 / 20 min

Valfilm för Högerpartiet 1936. ...

En kämpe faller - men striden går vidare

En kämpe faller - men striden går vidare 1935 / 13 min

Stockholms arbetarekommuns ...

Arbete!

Arbete! 1934 / 50 min

Socialdemokraternas valfilm 1934. En ung...

Under svenska fanor

Under svenska fanor 1934 / 16 min

Valfilm för Allmänna Valmansförbundet...