Huvudtema Sápmi på film

Tema Sápmi på film: Lulesamiskt område

En posthelikopter, sarvslakten och miljökamp är några av ämnena i filmurvalet från det lulesamiska språkområdet. Här finns också stumfilmen Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland, restaurerad och med ny musik.

Urvalet innehåller känsligt material och behöver förstås i sin kontext. Läs därför våra etiska rekommendationer.

Lulesamiska talas framför allt i Jokkmokksområdet, men också i trakterna runt Arjeplog och Gällivare samt kring Tysfjord i Norge. Språket är närbesläktat med nordsamiska, vilket gör att språkanvändare från dessa områden inte sällan kan göra sig förstådda sinsemellan. Idag talas lulesamiska av uppskattningsvis 500 personer.

Filmer har placerats inom lulesamiskt språkområde när handlingen utspelas inom dess gränser – men också när klädedräkter, slöjdföremål med mera indikerar lulesamisk anknytning, även om den aktuella filmen utspelas på annat håll. Bland dessa filmer dominerar kvantitativt sett journalfilmer, det vill säga Svensk Filmindustris Veckorevyer, som producerades 1914–1960 och visades som förfilmer på landets biografer. Bland inslagen återfinns till exempel ett längre referat från Samemästerskapen i Vilhelmina 1950 (Veckorevy 1950-03-13), där idrottare från lulesamiskt område nådde framskjutna placeringar i såväl skidåkningsloppen som renskötartävlingen. Jokkmokks marknad förekommer flera gånger genom åren, inte minst när det firades 350-årsjubileum 1955 (Veckorevy 1955-02-14).

Ett annorlunda ämne utgör inslaget ”Flygande lantbrevbärare” i Veckorevy 1955-12-05. Filmen skildrar hur en helikopter används vid posthanteringen i ett fyrahundra kvadratmil stort distrikt. Vi får bevittna avfärden från poststationen vid Luspebryggan, som enligt speakern utgör ”en av de sista utposterna mot den värld där lapparna lever sitt nomadiserande liv”. Första anhalten är Ålloluokta, vars kapell syns från ovan. Efter landning avverkas postgöromålen inomhus i ett av hushållen, bland annat med närbilder på familjemedlemmar klädda i dräkter från lulesamiskt område. Speakern upplyser om att helikopterposten går en gång i veckan och att den betjänar 71 hushåll. På nio ställen landar helikoptern och på tolv ställen kastas posten ned. Vi får även vara med på ett besök till Njallaluokta och familjen Kuorak. Även här förekommer närbilder på olika familjemedlemmar klädda i dräkter från lulesamiskt område, men även en närbild på en man klädd i dräkt från Jukkasjärviområdet.

I urvalet från lulesamiskt område finns även längre dokumentärer att ta del av som de berömda stumfilmerna I fjällfolkets land: Dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder (Erik Bergström, 1923) och Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland (Erik Bergström, 1926). Den senare filmen kan beskådas på sajten i en nyrestaurerad tintad/tonad version med musikackompanjemang. Filmerna återger händelser i vardagen hos lulesamer, men också hos tvångsförflyttade samer från Karesuandotrakten som har slagit sig ner i området. Utdrag ur filmerna om Inka Länta publicerades även som journalfilmer i Veckorevy 1926-03-01 (”Till Inka Läntas vinterland”) och Veckorevy 1926-03-15 (”Nomadskola i Lappland”). Filmerna om Inka Länta producerades och distribuerades av Svensk Filmindustris skolfilmsavdelning och kom under flera decennier av 1900-talet att prägla svenska skolbarns uppfattningar om samerna och det samiska samhället.

Även mer berömda lapplandsskildrares filmer utspelades inte sällan inom lulesamiskt område, till exempel Arne Sucksdorffs Sarvtid (1942). Filmen följer renskötande samers familjer och deras flyttningar mellan olika boplatser. Sarvslakten på hösten skildras ingående, bland annat hur man slaktar handjur för att få mat och slöjdmaterial. Sucksdorffs Vinden från väster (1942) tillhör också en av regissörens mer berömda skildringar av samerna i norra Sverige. Stig Wessléns Vårvinterrajden (1944) följer några familjer från Sirges sameby och deras flyttning med renrajder under våren till sommarbeteslanden i Padjelanta. En annan uppmärksammad film av Wesslén är Med lapparna till fjälls (1944) som till stor del utspelas i Sarek och Padjelanta.

Bland senare inspelade filmer finns Svenska naturskyddsföreningens Den heliga älven (Ragnar Kihlstedt, 1957), som riktar skarp kritik mot Vattenfalls exploatering av vattenkraften inom lulesamiskt område. En handfull privatfilmer har också tagits med i urvalet för att ge prov på en typ av filmisk dokumentation som inte uppmärksammats nämnvärt tidigare. Som exempel kan nämnas Folke Wännströms samling film nr 03 (1942, 1963) med bilder från Jokkmokks marknad samt Sture Sandbergs samling film nr 03 (1947) som filmades i samband med hans militära beredskapstjänst i Norrbotten.

Läs mer i Kungliga bibliotekets Svensk mediedatabas (SMDB)

Innehållsbeskrivningar till filmerna utifrån ett samiskt perspektiv finns publicerade i Kungliga bibliotekets söktjänst SMDB. Gå tillväga på följande sätt för att ta del av dem:

  • Klicka fram aktuell film som du är intresserad av. I den gråtonade faktaruta som finns under filmen anges längst ned till höger ”Arkiv” och ”Kungliga biblioteket”. Klicka på länken ”Läs mer om filmen i SMDB.”
  • I SMDB för filmens post under huvudrubriken ”Sammanfattning” finns filmens tidigare innehållsbeskrivning. Under huvudrubriken ”Sammanfattning, extern” finns filmens nya innehållsbeskrivning utifrån ett samiskt perspektiv. (Innehållsbeskrivningarna i SMDB är fritt tillgängliga för alla användare, däremot krävs särskild behörighet för att via SMDB ta del av filmerna och TV-programmen.)

Lästips:

  • Labba, Elin Anna, Herrarna satte oss hit: Om tvångsförflyttningarna i Sverige (Stockholm: Norstedts, 2020)
  • Lantto, Patrik, Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950 (Diss. Umeå universitet, 2000)
  • Mårald, Erland, Nordlund, Christer (red.), Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska (Umeå, 2010)
  • Mörkenstam, Ulf, Nilsson, Ragnhild och Rohdin, Mats (red.), Sápmi på film och TV (Várdduo, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2023); under utgivning
  • Niia, Per, och Lars Anders Sikku, Samerna i filmen 1895-1979 (Sáminuorra, 1979)
  • Simma, Paul-Anders, ”Lappens Brud och tidens tecken: Film om samer”, Film & TV nr 4 1981

Tematext: Mats Rohdin, Filmarkivet.se

Etiska rekommendationer: Ragnhild Nilsson, Mittuniversitetet

Kartillustration, Anders Sunesson, samer.se

 

SAPMI FARK

Visar 21-38 av 38 filmer

SF 3276 A

SF 3276 A 1942 / 13 min

Skidåkare i fjälltrakter. Renrajd ...

Mångenstädes i Norrland

Mångenstädes i Norrland 1940 / 9 min

Visar bilder från soldatlivet i...

Veckorevy 1940-03-18

Veckorevy 1940-03-18 1940 / 13 min

Selma Lagerlöfs begravning. ...

Veckorevy 1938-09-12

Veckorevy 1938-09-12 1938 / 13 min

Isländska ministern Ausgeirsson i ...

Längdskidåkaren Erik ”Kiruna-Lasse” Larsson med nr 65 på bröstet vid målgång i SM på skidor i Luleå 1936.

Veckorevy 1936-03-23 1936 / 10 min

Riksdagen inspekterar svenska flottan. ...

Kino98

Kino98 1935 / 14 min

Backtävlingar i Fiskartorpet. ...

På sommarstråt ovan Polcirkeln Kortfilm för Statens Järnvägar av Nils Jerring

På sommarstråt ovan Polcirkeln Kortfilm för Statens Järnvägar av Nils Jerring 1934 / 12 min

Kalender för juli 1934. (Lappland) ...

Veckorevy 1933-02-12

Veckorevy 1933-02-12 1933 / 10 min

Lappfogden Ragnar Pappila, Luleå, talar...

Från Skånes slätt till Lapplands fjäll : vad vi skulle vilja visa en utlänning, som vill lära känna Sverige

Från Skånes slätt till Lapplands fjäll : vad vi skulle vilja visa en utlänning, som vill lära känna Sverige 1932 / 72 min

Skåne och Blekinge. Småland och ...

Veckorevy 1930-02-10

Veckorevy 1930-02-10 1930 / 8 min

Nye franske ministern M Edouard Gaussen....

Veckorevy 1927-02-14

Veckorevy 1927-02-14 1927 / 20 min

Konung Gustav V:s avresa till Rom. ...

Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland

Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland 1926 / 60 min

I bildsköna snötunga skogar och ...

Veckorevy 1926-03-01

Veckorevy 1926-03-01 1926 / 20 min

Grekiska prinsessorna Margareta och ...

Veckorevy 1926-03-15

Veckorevy 1926-03-15 1926 / 15 min

Bygge och Bo:s utställning. Modehuset ...

Veckorevy 1926-04-06

Veckorevy 1926-04-06 1926 / 18 min

Vårsöndag. Svankolonin på Strömmen. ...

Veckorevy 1924-09-08

Veckorevy 1924-09-08 1924 / 15 min

Engelska statstjänstemän kommer från ...

I fjällfolkets land : dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder Upptagningen ledd av Erik Bergström efter ett uppslag av Olof Norrman

I fjällfolkets land : dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder Upptagningen ledd av Erik Bergström efter ett uppslag av Olof Norrman 1923 / 66 min

1.(Lappland) Panorering över ...

SF 3050

SF 3050 1918 / 19 min

Fransmannen Jean Richard nära. Raux, ...