Huvudtema Filmpersonligheter

Tema Gustaf Boge

Filmfotografen Gustaf Boges bilder kan vara så vackra att de får egenvärde utanför filmerna de producerats för. I det här temat finns allt från stumfilm i fullängd till samarbeten med Prins Wilhelm. Mats Rohdin har skrivit en fördjupande text som också tar upp journalfilmernas exotiserande och koloniala inslag. 

Under 1900-talets första hälft ökade publiktillströmningen ständigt till landets biografer år efter år. Framför allt krigsåren 1939–45 utgjorde en sällan skådad högkonjunktur för den svenska filmbranschen. I hög grad delaktig i dessa framgångar var filmfotografen Gustaf Boge (1891–1958), som anlitades flitigt i olika sammanhang. Boge debuterade redan 1916 i Mauritz Stillers spelfilm Kärlek och journalistik, men kom framför allt att göra bestående insatser inom mindre glamorösa genrer som journal- och dokumentärfilm.

Till biografernas kvällsföreställningar efterfrågades ständigt nytt kortfilmsmaterial för att fylla ut tvåtimmarsblockens huvudattraktion, dvs den vanligtvis 90 minuter långa spelfilmen. Här kom framför allt journalfilmer att utgöra ett återkommande inslag från mitten av 1910-talet och framåt. Inte sällan figurerade Gustaf Boges bilder i dessa journalfilmssammanhang, ofta ackompanjerade av Nils Jerrings eller Gunnar Skoglunds välbekanta speakerröster från och med ljudfilmens genombrott under 1930-talet.

Under 1920-talet medverkade Boge som fotograf i en rad filmexpeditioner utomlands, bland annat till Belgien, Island, New York, Sumatra, Siam och Fidjiöarna. Filmerna från de mer avlägsna resmålen utanför Europa återges ofta med en ohöljd exotism som sticker en nutida filmbetraktare i ögonen, men en snarlik exotism återfinns även på hemmaplan i skildringarna av samerna och samisk kultur. Bland mer välbekanta filmexempel på det senare kan nämnas I fjällfolkets land: Dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder (1923) och uppföljaren Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland (1926).

Gustaf Boges karriär som journalfilmsfotograf uppmärksammades i SF-journalens Veckorevy 1950-02-06, som bland annat visade bilder från hans resor över hela världen. (Journalfilmsinslaget återfinns inklippt i inledningen på Gustaf Boges samling nr 1.) När Paul-Anders Simma flera decennier senare i TV-dokumentären Synerna har blivit mig främmande (1982), som handlar om den tidigare nämnda I fjällfolkets land: Dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder, inleds programmet med bilder från filmen om samerna i de svenska fjällen, varefter klipp sker till dansande urinvånare på Fidjiöarna. I den ursprungliga journalfilmen är inslagen skilda åt med flera minuter, men genom att klippa samman dem i TV-programmet accentuerar Simma den exotism som genomsyrar dessa ”upptäcktsresor” inom och utom landets gränser. Samtidigt antyds även hur filmkameran, och i förlängningen filmföreställningen på biografen, kan uppfattas som ett kolonialt verktyg i händerna på de som har makten kontra de som utgör den så kallade Andre.

Andra uppmärksammade filmer av Boge är till exempel Andréeskeppets hemfärd (1930), som visar Andréexpeditionens epilog flera decennier efter dess katastrofala upplösning i slutet av 1800-talet. Överlevt tidens gång har även filmen Vittnesbördet (1945), som skildrar när överlevande från nazisternas koncentrationsläger anländer till Malmö efter att ha färdats med Folke Bernadottes vita bussar genom ett krigshärjat Europa. Bilderna i den sistnämnda filmen utgör i sin tur ett centralt inslag i Magnus Gerttens uppmärksammade dokumentär Hoppets hamn (2011).

För den filmintresserade allmänheten är Gustaf Boge främst känd för samarbetet med Prins Wilhelm från 1930-talet och framåt. Dessa filmer skildrade ofta liv och leverne på olika håll i Sverige, och Leif Furhammar har apropå prinsens filmer konstaterat följande:

”Prinsens stående uttrycksform var det illustrerade föredragets, hans motiv den svenska idyllen. I hans filmer möts ständigt gammalt och nytt. Här har allt arbete varit hårt, men alla mödor har fått sin lön. Här är alla stugor kära, alla uthus präktiga, människorna av gott virke, varje gamling en hedersman, varje leverne förnöjsamt. Så svepte prinsen in alla sina strövtåg genom svenska bygder i en schablontyngd svada som hela tiden tränger stoff och bilder mot bakgrunden (det vackra fotot var genomgående Gustaf Boges).”

Furhammars karakteristik är träffande, även om slutsatsen kan ifrågasättas. Boges bilder är nämligen ofta så ”vackra” och intressanta att de får ett egenvärde i sig, trots den många gånger banala dialog som ackompanjerar dem. I detta sammanhang kan Prins Wilhelms och Gustaf Boges resor i Småland under 1940-talet lyftas fram, till exempel Ekhult heter gården (1941) och Hos smålänningar (1942). Värd att framhållas är även den tidigare nämnda filmen Andréeskeppets hemfärd, där Boge i inledningen med sparsam visuell rekvisita ger stämning och tyngd åt filmens allvar när de döda expeditionsmedlemmarnas kvarlevor förs hem till Sverige – ur en låg kameravinkel från fartygets däck avtecknar sig en ensam svävande måsfågel mot himlavalvets öde rymd.

Avslutningsvis återfinns i denna tematext även flera privatfilmer från Gustaf Boge. Lik sin läromästare Julius Jaenzon filmade Boge flitig även på fritiden. De privatfilmer som tagits med i detta urval skildrar främst den egna familjen under 1920-talet.

Text: Mats Rohdin, redaktionen, Filmarkivet.se, 2019

Lästips:
• Furhammar, Leif, Filmen i Sverige: En historia i tio kapitel (Höganäs: Bra Böcker, 1991)
• Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen: Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet (Lund: Sekel Bokförlag, 2007)
• Snickars, Pelle, ”’Bildrutor i minnets film’ – om medieprins Wilhelm och film som käll- och åskådningsmaterial”, Pelle Snickars och Cecilia Trenter (red.), Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk (Lund: Studentlitteratur, 2004)
• Snickars, Pelle, ”Julius Jaenzon som privatfilmare”, Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Stockholm: SLBA, 2007)

Visar 1-20 av 60 filmer

Drottning Elizabeth II i Stockholm

Drottning Elizabeth II i Stockholm 1956 / 7 min

Statsbesök av Storbritanniens ...

Fotografen Gustaf Boge i hatt bredvid en filmkamera.

Gustaf Boges samling nr 1 1956 / 31 min

SF-journalen firar Gustaf Boges 35 år ...

Med Ingrid Bergman på Berns

Med Ingrid Bergman på Berns 1953 / 6 min

Från Svenska Filmsamfundets ...

Ett tiotal balletdansöser i vita klänningar på scen, kuliss i bakgrunden.

Ett besök hos operabaletten 1948 / 11 min

Bilder från 'Balettens Öfningssal' ...

Pengar

Pengar 1947 / 12 min

Betalningsmedlens lov sjungs i denna ...

Skärkarlar och sälar på Harstena

Skärkarlar och sälar på Harstena 1947 / 16 min

Prins Wilhelm berättar. ...

Bruket som blev världsindustri Prins Wilhelm berättar till bilder av Gustaf Boge Rulle 2

Bruket som blev världsindustri Prins Wilhelm berättar till bilder av Gustaf Boge Rulle 2 1945 / 10 min

Bilder från Hagfors.

De kom över fjällen

De kom över fjällen 1945 / 10 min

Visar bilder av flyktingvägar längs ...

Vittnesbördet

Vittnesbördet 1945 / 22 min

De första bilderna på Förintelsens ...

En resa på Dal

En resa på Dal 1944 / 14 min

Prins Wilhelm berättar till bilder ...

En servitris och en servitör med nummerlappar och varsin bricka i handen, båda dricker ur varsitt vattenglas.

Veckorevy 1944-10-16 1944 / 9 min

Gångtävlan för servitriser och ...

Malm och bergsmän Prins Wilhelm berättar till bilder av Gustaf Boge

Malm och bergsmän Prins Wilhelm berättar till bilder av Gustaf Boge 1943 / 16 min

Prins Wilhelm berättar om malm och ...

Julius Jaenzon, Charles Magnusson, Victor Sjöström och Irma Christenson under Filmteknikernas 10-årsjubileum.

Veckorevy 1943-11-29 1943 / 12 min

Fotbollslandskamp Ungern - Sverige 2-7. ...

Stillbild ur Den sparade poängen som visar en kvinna sittandes vid en symaskin.

Den sparade poängen 1942 / 9 min

Visar fårhjordar i Australien, ...

Från kronprinsparets hem

Från kronprinsparets hem 1942 / 9 min

Bilder från Ulriksdals slott förr och ...

Hemma hos Bengt Berg

Hemma hos Bengt Berg 1942 / 12 min

Bilder från Bengt Bergs egendom i ...

Hos smålänningar

Hos smålänningar 1942 / 13 min

Prins Wilhelm visar bilder från natur ...

Midsommarminnen

Midsommarminnen 1942 / 8 min

Ett filmkåseri av Nils Jerring. Bilder ...

Ekhult heter gården

Ekhult heter gården 1941 / 15 min

Filmen skildrar livet på en ...

Karlstad 1941

Karlstad 1941 1941 / 13 min

Bilder från Karlstad.