Huvudtema Filmpersonligheter

Tema Gustaf Boge

Under 1900-talets första hälft ökade publiktillströmningen ständigt till landets biografer år efter år. Framför allt krigsåren 1939–45 utgjorde en sällan skådad högkonjunktur för den svenska filmbranschen. I hög grad delaktig i dessa framgångar var filmfotografen Gustaf Boge (1891–1958), som anlitades flitigt i olika sammanhang. Boge debuterade redan 1916 i Mauritz Stillers spelfilm Kärlek och journalistik, men kom framför allt att göra bestående insatser inom mindre glamorösa genrer som journal- och dokumentärfilm.

Till biografernas kvällsföreställningar efterfrågades ständigt nytt kortfilmsmaterial för att fylla ut tvåtimmarsblockens huvudattraktion, dvs den vanligtvis 90 minuter långa spelfilmen. Här kom framför allt journalfilmer att utgöra ett återkommande inslag från mitten av 1910-talet och framåt. Inte sällan figurerade Gustaf Boges bilder i dessa journalfilmssammanhang, ofta ackompanjerade av Nils Jerrings eller Gunnar Skoglunds välbekanta speakerröster från och med ljudfilmens genombrott under 1930-talet.

Under 1920-talet medverkade Boge som fotograf i en rad filmexpeditioner utomlands, bland annat till Belgien, Island och New York, men också mer okända platser som Sumatra, Siam och Fidjiöarna. Filmerna från de mer avlägsna resmålen utanför Europa återges ofta med en ohöljd exotism som sticker en nutida filmbetraktare i ögonen, men en snarlik exotism återfinns även på hemmaplan i skildringarna av samerna och samisk kultur. Bland mer välbekanta filmexempel på det senare kan nämnas I fjällfolkets land: Dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder (1923) och uppföljaren Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland (1926).

Gustaf Boges karriär som journalfilmsfotograf uppmärksammades i SF-journalens Veckorevy 1950-02-06, som bland annat visade bilder från hans resor över hela världen. (Journalfilmsinslaget återfinns inklippt i inledningen på Gustaf Boges samling nr 1.) När Paul-Anders Simma flera decennier senare i TV-dokumentären Synerna har blivit mig främmande (1982), som handlar om den tidigare nämnda I fjällfolkets land: Dagar i Lappland hos Inka Länta och hennes fränder, inleds programmet med bilder från filmen om samerna i de svenska fjällen, varefter klipp sker till dansande urinvånare på Fidjiöarna. I den ursprungliga journalfilmen är inslagen skilda åt med flera minuter, men genom att klippa samman dem i TV-programmet accentuerar Simma den exotism som genomsyrar dessa ”upptäcktsresor” inom och utom landets gränser. Samtidigt antyds även hur filmkameran, och i förlängningen filmföreställningen på biografen, kan uppfattas som ett kolonialt verktyg i händerna på de som har makten kontra de som utgör den så kallade Andre.

Andra uppmärksammade filmer av Boge är till exempel Andréeskeppets hemfärd (1930), som visar Andréexpeditionens epilog flera decennier efter dess katastrofala upplösning i slutet av 1800-talet. Överlevt tidens gång har även filmen Vittnesbördet (1945), som skildrar när överlevande från nazisternas koncentrationsläger anländer till Malmö efter att ha färdats med Folke Bernadottes vita bussar genom ett krigshärjat Europa. Bilderna i den sistnämnda filmen utgör i sin tur ett centralt inslag i Magnus Gerttens uppmärksammade dokumentär Hoppets hamn (2011).

För den filmintresserade allmänheten är Gustaf Boge främst känd för samarbetet med Prins Wilhelm från 1930-talet och framåt. Dessa filmer skildrade ofta liv och leverne på olika håll i Sverige, och Leif Furhammar har apropå prinsens filmer konstaterat följande:

”Prinsens stående uttrycksform var det illustrerade föredragets, hans motiv den svenska idyllen. I hans filmer möts ständigt gammalt och nytt. Här har allt arbete varit hårt, men alla mödor har fått sin lön. Här är alla stugor kära, alla uthus präktiga, människorna av gott virke, varje gamling en hedersman, varje leverne förnöjsamt. Så svepte prinsen in alla sina strövtåg genom svenska bygder i en schablontyngd svada som hela tiden tränger stoff och bilder mot bakgrunden (det vackra fotot var genomgående Gustaf Boges).”

Furhammars karakteristik är träffande, även om slutsatsen kan ifrågasättas. Boges bilder är nämligen ofta så ”vackra” och intressanta att de får ett egenvärde i sig, trots den många gånger banala dialog som ackompanjerar dem. I detta sammanhang kan Prins Wilhelms och Gustaf Boges resor i Småland under 1940-talet lyftas fram, till exempel Ekhult heter gården (1941) och Hos smålänningar (1942). Värd att framhållas är även den tidigare nämnda filmen Andréeskeppets hemfärd, där Boge i inledningen med sparsam visuell rekvisita ger stämning och tyngd åt filmens allvar när de döda expeditionsmedlemmarnas kvarlevor förs hem till Sverige – ur en låg kameravinkel från fartygets däck avtecknar sig en ensam svävande måsfågel mot himlavalvets öde rymd.

Avslutningsvis återfinns i denna tematext även flera privatfilmer från Gustaf Boge. Lik sin läromästare Julius Jaenzon filmade Boge flitig även på fritiden. De privatfilmer som tagits med i detta urval skildrar främst den egna familjen under 1920-talet.

Mats Rohdin, redaktionen, Filmarkivet.se, 2019

Lästips:
• Furhammar, Leif, Filmen i Sverige: En historia i tio kapitel (Höganäs: Bra Böcker, 1991)
• Gustafsson, Tommy, En fiende till civilisationen: Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet (Lund: Sekel Bokförlag, 2007)
• Snickars, Pelle, ”’Bildrutor i minnets film’ – om medieprins Wilhelm och film som käll- och åskådningsmaterial”, Pelle Snickars och Cecilia Trenter (red.), Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk (Lund: Studentlitteratur, 2004)
• Snickars, Pelle, ”Julius Jaenzon som privatfilmare”, Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Stockholm: SLBA, 2007)

Visar 21-40 av 52 filmer

Mångenstädes i Norrland

Mångenstädes i Norrland 1940 / 9 min

Visar bilder från soldatlivet i...

Folk mellan fjäll

Folk mellan fjäll 1939 / 17 min

Bilder från Härjedalen, hantverk och ...

Karl Gerhard gör honnör i uniform med stor pälsmössa på huvudet.

Karl Gerhard 1939 / 9 min

Karl Gerhard på Folkteaterns scen och i...

Stora trälårar på järnvägsspår fyllda med träkol hanteras av arbetare.

Kol, kolare, kollast 1939 / 11 min

Filmen visar kolmilor, besök på ...

En sotare på ett hustak.

Sotare - Folk i närbild nummer 3 1939 / 8 min

Ett reportage av Knut Martin som i ...

En man i shorts sitter i Brahehus med utsikt över Vättern.

Bland päron och polkagrisar 1938 / 14 min

Bilder från 30-talets Gränna. Här ser...

Draken på Kungsholmen

Draken på Kungsholmen 1938 / 12 min

Efter en båttur runt Kungsholmen hamnar...

Landet och folket

Landet och folket 1936 / 21 min

En modern Nils-Holgerson-resa över ...

Guldstaden Skellefteå

Guldstaden Skellefteå 1936 / 15 min

Bilder från Skellefteå: Stadshotellet,...

I Sveriges Klondyke

I Sveriges Klondyke 1936 / 18 min

Vinter, vardagsliv i Boliden och ...

Närbild av en ung man som omfamnar en kvinna i hatt.

Vi har melodin 1936 / 32 min

En Konsum-reklam i flygbilder visande ...

En kvinna sitter bakom ratten i en bil, utanför står en poliskonstapel, en man i hatt och en grabb i keps med cykel.

Vår randade väg 1936 / 13 min

Filmen har som mål att propagera för ...

Östersund dansar och ler

Östersund dansar och ler 1936 / 8 min

Bilder från Östersund.

Höstdagar därhemma

Höstdagar därhemma 1935 / 12 min

Prins Wilhelm visar runt på ägorna ...

En segelbåt åker mellan två ekor med fiskare.

Västerhavets män 1935 / 16 min

Bilder från fiskarlivet på ...

På sommarstråt ovan Polcirkeln Kortfilm för Statens Järnvägar av Nils Jerring

På sommarstråt ovan Polcirkeln Kortfilm för Statens Järnvägar av Nils Jerring 1934 / 12 min

Kalender för juli 1934. (Lappland) ...

Stadsvy över Borås 1933.

Borås rycker fram / The Browns at home 1933 / 9 min

Jubileumsreportage från 1933 om Borås ...

De blinda

De blinda 1932 / 22 min

Något om de blindas utbildning och ...

Prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla kommer ut från S:t Moritzkyrkan. Folkmassa, journalister och väntande bil utanför.

Bröllopet i Coburg 1932 / 16 min

Bröllop i tyska Coburg mellan arvprins ...

Andréeskeppets hemfärd

Andréeskeppets hemfärd 1930 / 15 min

1897 försökte en expedition lett av ...