Alternativ jul - alternativt samhälle (1969)

Under julen 1968 samlas tusentals människor i Stockholm med omgivningar för att fira en annorlunda jul tillsammans, som protest mot den kommersiella julen. Alternativ jul växer till en folkfest med ca 25 000 människor. Efter julen återstod många hemlösa och man stannade kvar på Konstfack under namnet alternativt samhälle. Vid en debatt går man till gemensam aktion mot de sociala myndigheterna och kräver bl a samlingslokaler där alla kan träffas.
Kategori: Samhälle och politik Geografiska platser
Landskap: Stockholms län
Ort Stockholm
Tema: Julfilmer
Längd: 38 minuter
Medverkande: Sören Carlsson, Torsten Wahlund
Regi: Jan Hällberg, Per-Olof Thisner, Magnus Uggla
Produktionsland: Sverige
Rättigheter: Föreningen FilmCentrum
Utgångsmaterial: 16 mm, normalbild (1,37:1), optisk mono, svartvit
Arkiv: Svenska Filminstitutet

Läs mer om filmen i Svensk Filmdatabas


1968 var revolutionsåret då kårhuset i Stockholm ockuperades, kvinnoorganisationen Grupp 8 bildades och tennismatchen mellan Sverige och Rhodesia orsakade kravaller. Under årets sista dagar lanserades dessutom begreppet Alternativ Jul, som ett sätt att uppmärksamma högtidens kommersialisering och det faktum att många människor inte ens hade tak över huvudet på självaste julafton. Aktionen iscensattes på sex olika platser i Stockholm, dit tusentals stockholmare samlades för attt fira en annorlunda jul, vid sidan av sina traditionella familjehögtider. På Konstfackskolan utsträcktes aktionen tills de många hemlösa hade fått löften av stadens politiker att åtgärder skulle vidtas för att förbättra deras livssituation. Det hela avslutades med ett apellmöte på borgargården, där kraven på billiga bostäder och bättre hjälp till hemlösa ställdes.

Alternativ Jul fortsatte att försöka påverka stadens sociala miljö under flera senare uppmärksammade aktioner, men då under namnet Alternativ Stad. Bland annat var man drivande i Almstriden i Kungsträdgården 1971 och i ockupationen av kvarteret Mullvaden 1977. Alternativ Stad var också aktiva i protesterna mot planerna på en motortrafikled runt Stockholm.

Almarna står fortfarande kvar i Kungsträdgården, men många andra av striderna förlorades. Mullvaden revs, och den alternativa julen tycks inte ha blivit någon succé. Då, 1968, förfärades man över att julhandeln omsatte 1,5 miljarder kronor. Idag omsätter den en bit över 60 miljarder kronor, och slår ständigt nya rekord. Omkring 3 000 personer är hemlösa i Stockholm idag.

Tema Julfilmer