För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Vi 46,000 (1945)

En dokumentärfilm om norrmän i Sverige under andra världskriget. Norrmännen arbetar i skogen, på vägarna, går i yrkesskolor, utbildas till soldater m.m. Dykarutbildning - sjömansskap utbildas på skolskepp i Göteborg. Svenska Norgehjälpen. Norsk bokmånad mars 1944. Norskt gästspel på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.

Bortåt 50 000 norrmän flydde till Sverige under kriget, i hopp om att finna en fristad, eller åtminstone en plats att samla krafterna för att slå tillbaka. I Sverige blomstrade den norska exilgruppen, med såväl egna teateruppsättningar som flitig bokutgivning. Men kanske viktigast i de norsk-svenska relationerna under kriget var utbildningen av de norska polistrupperna. Namnet hade avsiktligt valts för att dölja vad det egentligen handlade om - utbildning av norsk militär på svenskt territorium, i syfte att sättas in mot Hitlers Tyskland när tiden ansågs vara mogen för detta.

Polistrupputbildningen var ett klart brott mot den svenska neutraliteten, varför den hölls hemlig in i det sista. Socialministern Gustav Möller från den svenska regeringen övervakade systemet, och hela verksamheten bedrevs med hans goda minne. Norska exilregeringen i London sköt till pengarna, men Sverige bistod med lokaler, viss utrustning och utbildningspersonal.

Under sommaren och hösten 1943 upprättades ett fyrtiotal läger som officiellt fungerade som hälsostationer för norrmännen i exil. I verkligheten var lägren, som till exempel de i Mälsåker och Öreryd, militärskolor där sammanlagt över 13 000 norrmän övades i ett revanschkrig mot Tyskland. Varje lägerperiod omfattade flera veckors fysisk träning, samt skjutövningar. Vintern och våren 1945 genomfördes också två större militärövningar där polistruppernas utbildning testades under fältmässiga förhållanden.

Den första insatsen blev i norska Finnmark, som redan under vintern 1945 befriades ur tysk ockupation av en kombinerad styrka bestående av sovjetiska Röda Armåen och omkring 1 300 norska polistrupper. Vid krigsslutet kom polistrupperna att få en viktig roll i att återetablera ett fredligt norskt samhälle.

Vet du något mer om denna film?

Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!