Tema Valfilmer

”Av alla konstarter är filmen för oss den viktigaste”. Detta Lenincitat är ett av många exempel på den betydelse som de politiska ledarna tillskrivit filmkonsten. Allt sedan första världskriget fram till televisionens genombrott var filmen ett viktigt medel för politisk påverkan. Oftast förknippar man dem med propaganda i diktaturer eller under pågående krig men användes också i demokratiska valkampanjer. I Sverige producerades ca 150 valfilmer mellan åren 1928-1962.

 

Visar 1-20 av 86 filmer