Att undervisa med film Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Att undervisa med film (1953)

Instruktionsfilm om hur man använder rörliga bilder i undervisningen.

För många framstår nog skoltidens filmvisningar som ett positivt minne oavsett om det var en 16mm-projektor eller senare tiders video- eller DVD-spelare som rullades in i klassrummet. Det är även många elever som genom åren sett film på biograf i utbildningssyfte. Att film kan vara ett användbart hjälpmedel i undervisningen stod nämligen klart redan under stumfilmstiden och detta gällde då som nu såväl dokumentära filmer som spelfilmer. Flera av våra stumfilmsklassiker från den svenska filmens guldålder på 1910- och 20-talet har till exempel överlevt tack vare att kopior av dem fanns kvar i skolfilmsdistribution när merparten av Svensk Filmindustris stumfilmsnegativ gick förlorade i en förödande brand år 1941.

Att integrera filmtittandet i undervisningen har däremot inte alltid varit det enklaste och med denna film har Margaretha Rosencrantz velat ge lärare handfasta råd i så vitt skilda områden som val av filmer och placering i klassrummet samt också gällande både förberedelser och återknytning till filmen i undervisningen. Flera av de råd som förekommer i filmen har lika stor aktualitet idag som på 1950-talet även om tekniken givetvis har förändrats. För övrigt var Margaretha Rosencrantz något så ovanligt som en kvinnlig regissör i 1940- och 50-talets filmsverige. Idag är hon kanske mest känd för sin fina barnfilm Kuckelikaka (1949) som också lagts ut här på filmarkivet.se men även i en ren instruktionsfilm som denna syns hennes konstnärligta ambitioner. Titta bara på det metafilmiska inslaget där skolpojken Birger blir så uppslukad av sina tankar att han själv dyker upp i den film om timmerfällning som han tidigare sett på.

Att undervisa med film ansågs tills nyligen vara en förlorad film. Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet kände inte till någon existerande kopia och inte heller något kringmaterial såsom stillbilder eller manuskript förrän en 16mm-kopia år 2012 dök upp i en deposition. Genom detta fynd har ännu en viktig pusselbit kunnat läggas till vår kunskap om svenska kvinnliga filmskapare.

Tema Kvinnliga regissörer

Under rubriken Kvinnliga regissörer har vi försökt samla alla filmer av och relaterade till de kvinnliga regissörer som finns representerade på Filmarkivet.se.

Kvinnors plats i filmarkivet

Om kvinnorna varit undanskymda i spelfilmshistorien är de än mer osynliga i de filmer som föregick den regelrätta dokumentären. När filmhistorien omtalas brukar det vara liktydigt med den långa spelfilmens historia ­– men den är bara en del av vårt filmarv.

Filmens första år handlade om att visa ”levande bilder” och den till synes magiska förmågan att ge liv åt orörlig materia. Den första svenska filmen gjordes 1897, med titeln Konungens av Siam landstigning vid Logårdstrappan och var 20 sekunder lång. Under de följande åren bestod filmrepertoaren av fragmentariskt sammansatta program av korta naturfilmer, reportage och sketcher, då och då tillsammans med en längre spelfilm. Den så kallade ”verklighetsfilmen” bestående av både exotiska utflykter, aktualiteter och lokala begivenheter var länge en viktig del av programutbudet. Bland de journalistiskt präglade aktualitetsfilmerna dominerade reportagen om idrott, kungligheter, utställningar, marknader, festligheter och demonstrationer. I det turistiska utbudet dominerade ortsskildringarna. Stad efter stad fick sitt lilla filmporträtt med vyer kring gatuliv, järnvägsstation, badplats, skolor, parker och minnesmärken. Runt 1911 börjar den dramatiserade spelfilmen vara huvudattraktionen på biograferna, men verklighetsfilmerna fortsatte att visas på biograferna och ett nytt fenomen, veckorevyerna, slog igenom. Dessa regelbundet återkommande journalfilmer skulle leva vidare i ett halvsekel utan att nämnvärt förändras. På Filmarkivet.se är det framför allt dessa filmer som nu tillgängliggörs på nytt, liksom annan biografvisad film som informations- och beställningsfilm från myndigheter och företag, valfilmer och reklamfilm.

När det gäller upphovspersonerna till dessa filmer så ser det ut som på spelfilmssidan: det är mest män bakom kameran. Men här handlar det mest om män även framför kameran, och framför allt det män sysslar med. Det är till exempel anmärkningsvärt hur få filmer det finns från kvinnorösträttskampen som i princip var jämngammal med filmen i Sverige. När väl kvinnorna för första gången fick rösta lydde textskylten i Veckorevy 1921-09-19 ”Det stora val-slaget har utkämpats under livlig medverkan av de nytillkomna kvinnliga väljargrupperna”. Självklart dokumenterades kvinnors både oavlönade och avlönade slit på bondgårdar och i fabrikerna, och också deras välbehövliga vila från vardagens sysslor som i filmen Semester från 1949. Det finns däremot få filmer från det politiska arbetet för kvinnors rättigheter, som ändå var en av de viktigaste rörelserna under 1900-talet. Här i alla fall en film från 1939 om Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbunds historia Kvinnorna som trodde på framtiden. Ännu sämre dokumenterade var dåtidens aktiva kvinnliga politiker, men här ser ni den första kvinnan i första kammaren som några decennier senare talar om vikten av utbildning Talarfilm Kerstin Hesselgren.

I slutet av 1960-talet ökade antalet kvinnor bakom kameran och kvinnors sysslor fick också större plats på duken. Könsmaktordningen ifrågasattes som till exempel i kollektivfilmen Kvinnomänniska (1970) i regi av bland andra Maj Wechselmann. Kvinnliga politiker blev under 1970-talet vanligare i riksdagen, men därmed inte nödvändigtvis mer närvarande i politiska dokumentärer. Det lysande undantaget står Gudrun Schyman för i sin och dåvarande makens film om förlossningen av deras första barn Födelsen (1979) som ett led i att förändra förlossningsvården och förskjuta perspektivet från sjukhusets behov till föräldrarnas. Filmen användes under många år i prematurvården och är enligt Gudrun Schyman själv ”en fantastisk film” som nu lever vidare och är en av de mest sedda på Filmarkivet.se.

Kajsa Hedström, ansvarig utgivare, Filmarkivet.se, 2016

Läs mer om nordiska filmskapare på Nordic Women in Film.

    Vet du något mer om denna film?

    Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!