Tema Face of AIDS Film Archive

De första stegen till det som skulle bli Face of AIDS Film Archive togs 1987, då Karolinska Institutets dåvarande rektor Hans Wigzell gav filmaren Staffan Hildebrand i uppdrag att göra öppningsfilmen till den fjärde internationella aids-konferensen i Stockholm 1988. I uppdraget ingick också att för ett framtida filmarkiv dokumentera hiv/aids globala spridning och dess effekter på samhället. Detta projekt var tänkt att pågå i 30 års tid, och Hildebrand skulle vid sidan av sina reportage och dokumentärfilmer samla så mycket filmmaterial som möjligt med arkivet i åtanke. Sedan dess har Hildebrand gjort filmer till ett femtiotal aidskonferenser, och producerat ca 600 timmar film från drygt fyrtio länder. I arkivet ingår såväl färdiga reportage och dokumentärer som oredigerat råmaterial. Hildebrand har intervjuat forskare, aids-aktivister, narkomaner, sexarbetare, och många andra med erfarenhet av hiv och aids. Han har filmat i laboratorier och på konferenser, på sjukhus och i gatumiljöer. Sammantaget utgör arkivet en unik visuell historik över en global epidemi.

Staffan Hildebrand har under de trettio år som projektet pågått filmat på över tio olika format. Våren 2013 digitaliserades alla filmer, och den 18 september samma år överlämnades hela arkivet till Karolinska Institutet. Målet är att skapa ett webb-baserat filmarkiv för undervisning, forskning och information. Till en början kommer filmerna främst att vara tillgängliga för forskning, men på längre sikt finns en förhoppning om att kunna öppna en större del av arkivet för allmänheten.

Staffan Hildebrand (f 1946) är en svensk filmregissör och journalist. Han inledde sin yrkesbana som redaktör för Stockholms Socialdemokratiska Ungdomsdistrikts medlemstidning “Ung Mening”, och blev på 1970-talet Asien-korrespondent för Sveriges Radio, där han bland annat rapporterade från Vietnam-kriget. Här producerade han också två kortfilmsdokumentärer om barn i krigets skugga, Bi – en flyktingpojke i Laos (1975) och Ti i Bangkok (1977).

Som medarbetare på Aktuellts ungdomsredaktion kom han att göra flera uppmärksammade dokumentärer, bland annat Fjortonårslandet (1979), som skildrar punkare, skejtare och andra ungdomsgrupper i Stockholm. I dramadokumentären Veckan då Roger dödades (1981) om det så kallade “punkmordet” i Stockholm 1981, fortsatte Hildebrand att utforska ungdomskulturen. 1982 vann han TV-priset Guldantennen för sin dokumentär om ett gäng narkotikasmugglare, Uppdrag Skomakarligan. 1983 tog han steget över till spelfilm, och fick stora framgångar med ungdomsfilmen G – som i gemenskap. Den följdes av flera långfilmer, bland andra antivåldsfilmen Stockholmsnatt (1987) och Ingen kan älska som vi (1988). Senare har Hildebrand sökt upp huvudpersonerna i några av sina tidiga filmer och berättat deras fortsatta historier: Stockholmsnatt II (1992) och Hooked for Life (2011), den sistnämnda om skejtarna i Fjortonårslandet.

Lästips:

  • Brunow, Dagmar, ”Activists from around the world”, https://faceofaids.ki.se/activists-around-world
  • Dahlén, Peter och Klas Viklund, ”Pappa kom hem! Om Staffan Hildebrands ungdomsfilmer”, Tusen och en film: Filmpedagogisk tidskrift nr 2, 1992
  • Hallas, Roger, Refraiming Bodies: AIDS, Bearing Witness, and the Queer Moving Image (Durham & London: Duke University Press, 2009)
  • Harden, Victoria Angela, AIDS at 30: A History (Washington, DC: Potoma Books, 2012)
  • Hart, Kylo-Patrik R., The AIDS Movie: Representing a Pandemic in Film and Television (New York: Haworth Press, 2000)
  • Thorsén, David, Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd [diss.] (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2013)

Visar 1-7 av 7 filmer