Telefonen förr och nu Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Telefonen förr och nu (1924)

Bildbeskrivningen från textblad med filmens stumtexter. ”Den första telefonen var ingen vidare bekväm anordning”. Interiör. En herre vid ett skrivbord talar i en liten tratt och håller den omväxlande mot örat för att lyssna. ”Men bättre blev det!” Närbild av bordstelefon. Närbild väggtelefon. Bordstelefon med vev och nummer. Andra apparater, konstnärligt utsirade. Väggtelefon med fingerskiva. ”Stockholms första telefonväxel”. Kopplingsapparater på en vägg. En flicka sätter sig intill den. ”En modern svensk apparat..”. Äldre herre vid sitt skrivbord med telefonapparat av klassisk typ, modell tjugotalet. ”… tål gott jämförelse med till exempel en amerikansk”. En kille i skjortärmarna med mikrofon i handen och lur för örat. ”Numera finns telefoner överallt, överallt”. Herre i sängen, vaknar, telefonerar. ’Sandhamns Express’ ligger vid Skeppsbrokajen. En besättningsman kopplar telefon till en stolpe. Exteriör. Lappkåta. Interiör av kåtan. Samekvinna sitter och telefonerar. Telefonkiosker av modern typ på en gata. Flickor går in. Herre vid lunchbord sitter och telefonerar. Signalist klättrar i en stolpe, hakar fast en ledning. Två andra signalister ligger på vägen intill stolpen, tar emot en rapport. Tält med militär telefon. ”På börsen”. Mäklare talar i en kiosk. Börssalen. Mäklare telefonerar ut till en herre. Flera växelbilder. Börschefens bord. ”Hur abonnenten 4711 Paul Myrén tror att en telefonstation ser ut inuti”. Teckning av en telefonstation. Sköna damer ligger halvt sovande eller sitter och dricker kaffe, medan en klocka på väggen ringer. Pratbubblor: ’Hör nu då inte?’, ’Gott kaffe i dag’, ’Får jag tala med föreståndarinnan’, ’Upptaget’. ”… och hur den i verkligheten ter sig”. En lång rad av flickor i intensiv verksamhet i en stor sal. ”Överkopplingsplinten där yttervärlden knytes samman med stationsnätet”. Panorering av denna, som täcker en hel vägg. En reparatör sitter och fixar en koppling. ”För att utjämna svarstiderna fördelas inkommande signaler på lediga expeditörer”. Flickor i full verksamhet vid växeln. ”I modärnare växlingssystem förrätta elektromekaniska väljare fördelningstelefonisternas arbete”. En tavla med dylika väljare, som liknar proppar. ”Världens mest koncentrerade multipel, 38 000 abonnenter i räckhåll för varje telefonist”. Ett par flickor vid en växel. ”Namnanropssalen – där samtalen till stortrafikanterna sättas upp”. Flickor i arbete. ”Där rikssamtalen expedieras”. Panorering av flickor vid sina bord. Föreståndarinnan går omkring. ”Samtalen Stockholm – Tyskland expedieras här. För att ledningarna skola fullt utnyttjas, beställa telefonisterna samtalen per telegraf”. Flickor telegraferar och telefonerar. ”Trafiken Sverige – Tyskland möjliggöres genom de sista dagarnas underverk, förstärkarna, vilka förnya de svaga telefonströmmarna”. ”En förstärkare utgöres av en liten lampa – Aladdins lampa”. Sju förstärkarlampor på ett bord. ”Ett viktigt nervsystem – droskstationen – väcker alla utlänningars beundran”. Interiör från taxiväxel. ”Fyra unga damer klara här trafiken i vanliga fall, men vid regnväder eller teaterdags behövas femton”. Damerna vid bordet med karta på väggen. ”Biltillgången markeras automatiskt genom små lampor på stadskartan”. Karta över Stockholm med numrerade droskstationer. Somliga blinkar. ”De tändas, när chauffören med en liten kontaktpropp sluter strömmen, och släckas när han åter tar ur proppen”. Öppen taxi stannar vid Strömkajen. Chauffören hoppar ur, sätter i proppen. Kartan med lamporna. Lampan vid Strömkajen blinkar. Chauffören får en beställning. Drar ur proppen. ”En telefonist får icke tappa behärskningen”. Flicka i arbete bär sig obehärskat åt. ”… och efterräkningarna äro obehagliga”. Hon ersätts av en annan. Läxas upp av föreståndarinnan och återvänder till sin plats med en näsduk för ansiktet. Torkar tårarna. ”Första modulstationen för Stockholms blivande automatisering”. En vägg med stavar. Automatiskt rörliga reläer. ”Det nya systemets hjärta – impulsmaskinen”. Impulser snurrar runt. ”Nummerbyrån. – Dessa telefonister och lika många till åtgå för att besvara förfrågningar om telefonnummer”. Ett dussin flickor med kartotek framför sig på borden. ”Norrlands telefonkarta 1905 och 1921”. Två kartor vid sidan av varandra med stationerna inmärkta. Nätets utökning är påtaglig. ”Trådlängden hos verkets ledningar utgjorde år 1905 ungefär nio gånger jordens omkrets”. Snurrande jord till vänster – telefonstolpar till höger. ”Och vid årsskiftet 1920-1921 utgjorde den 34 gånger jordens omkrets. Snurrande jord till vänster – telefonstolpar till höger. ”Slut på första avdelningen”. (00.08.00) ”Telegraf och telefon ha sina egna stora verkstäder i Nynäshamn, sysselsättande 600 arbetare”. Interiör verkstad med remdrivna hjul. ”Här hopsättas och avprovas telefonapparaterna”. Kvinnor i arbete. Flera bilder. Detaljbilder. ”En bjässe till maskin, som gör telefonhuvar i ett nafs”. Plåtskiva läggs i en press. Huven tas sedan upp. ”Lunchtimmen slår”. Arbetare på väg från verkstäderna. ”Förr gingo alla ledningar i luften”. Imponerande trådnät på stolpar. ”Telefontornet är ett monumentalt inslag i Stockholms stadsbild men fick ej den användning man tänkt sig”. Brunkebergstorg med tornet i fonden. ”Luftnät ha sina besvärligheter”. Två gubbar fäller ett träd. Trädet river i fallet ner en luftledning. Arbetarna kvistar trädet. ”Grabben hade siktat på duvan men träffat kabeln”. Gata. Telearbetare åker i vagn ut till luftledning för att reparera. ”En tidig konflikt med strafflagen. Var är fjärdingsman?” Väg. Småpojkar kastar sten. Krossar porslinsisolatorerna. ”Tjall på ledningen”. En grabb kastar en slunga, som blir hängande på en tråd. ”Den enes död den andres bröd”. Telereparatören kommer i motorcykel med sidovagn. Han klättrar upp i en stolpe, tar ner en stor död fågel, som fastnat. Tjäder. ”Därför strävar man få ned ledningarna i jorden”. Gata. Kabelvagn. ”Början har gjorts med lokalnäten”. Kabel sticks ner i gatan, jobbare tar emot. ”Kabeltyper”. Flera dylika på ett bord. Två händer sysslar med en kabelända med hundratals trådar. ”År 1921 kom turen till interurbannätet. En tjugo millioners anläggning Stockholm – Göteborg utgör första länken”. Stor grävskopa på landsväg gräver dike. Den är egentligen ett mudderverk med många små skopor på bandet. ”Eld i berget!” Väg med djupt dike. ”Tänt är det här!” Flera detonationer. ”Kom igen!” Vägen. ”Ormen långe”. Flera arbetare bär en lång kabel på axlarna. Kabeln läggs ned. ”Ett jättedike”. Åkbild på landsväg längs diket. ”I gynnsam terräng”. Kabeln läggs direkt från ett lastbilsflak. Arbetet går fort undan. ”Kabelbädden – kreosotinpreparerade plankrännor”. Dessa läggs ned i diket från lastbilsflak som rör sig. ”Kabelskyddet”. Kabeln ligger i diket i rännan. Locket läggs på. ”Modernt rallareliv”. Arbetare hoppar ner från öppna bilar på en landsväg. Proveniens SF – Svenska Biografteatern negativ 434. MA februari -72

Sápmi på film och TV: Temat i filmen är demonstration av telefon på olika platser. (01:38-01:47) En man sitter och pratar i telefon inne i stor gåetie (sydsamiska) [kåta] av trä. Telefonen är placerad i båassjoe (sydsamiska) [köksdelen] på ett annat föremål. Mannen är klädd i gappta (sydsamiska) [kolt], boengeskuvhmie (sydsamiska) [barmkläde], juvvie (sydsamiska) [bälte] och tjohpe (sydsamiska) [mössa] från sydsamiskt område. (Ájtte 2023)

SE ANDRA FILMER I NÄRHETEN

Laddar kartan...
Laddar filmer...

  Tema Sápmi på film: Sydsamiskt område

  Den äldsta bevarade svenska filmen med samiskt innehåll spelades in i det sydsamiska språkområdet år 1906. I den här temat visas Samemästerskapen, kyrkor, samer som kritiserar nomadskolorna, och mycket mer.

  Urvalet innehåller känsligt material och behöver förstås i sin kontext. Läs därför våra etiska rekommendationer.

  Sydsamiska utgör ett omfattande språkområde i Sverige och Norge. På den svenska sidan inbegrips i stora drag Västerbotten, Jämtland samt delar av Härjedalen och Dalarna. Sydgränsen utgörs av området kring Idre, medan nordgränsen sträcker sig upp mot trakterna kring Arjeplog. Uppskattningsvis finns idag ungefär 500 personer som talar sydsamiska.

  På sajten har filmer placerats inom sydsamiskt språkområde när handlingen utspelas inom dess gränser, men också när klädedräkter, slöjdföremål, med mera. indikerar sydsamisk anknytning, även om den aktuella filmen utspelas på annat håll. Den äldsta bevarade svenska filmen med samiskt innehåll är inslaget ”Bland samer” i SF 2074 (1906), vars titel från början löd ”Bland lappar och renar i Jämtland”. Fotografen Robert Olsson hade som guide och följeslagare den sedermera kände fotografen och renägaren Nils Thomasson. Den senare medverkade också som filmfotograf genom att filma Olsson när denne hälsar på hos familjen Nejla Ersson i deras torvkåta. Under åren förekom Thomasson i flera Veckorevyer, bland annat när han besökte Distinget i Uppsala (se till exempel Veckorevy 1934-02-12 och Veckorevy 1951-02-12).

  Hemort för Nils Thomasson var Åre, och orten har utgjort fond för många filmer, bland annat av hotellägaren och filmaren Ture Marcus. Bland hans verk kan nämnas ”Årebilder” i Kino66 (1920) som ett exempel på turistnäringens möte med samer efter första världskriget .

  Även kyrkans verksamhet inom sydsamiskt område finns dokumenterad på film. Tidiga exempel är ”Lappmässa vid Vallbo lappkapell” i SF 2094 B (1908) och ”Lappmässa vid Kolåsen i Jämtland” (Veckorevy 1926-11-08). Den förra filmen skildrar några turisters möte med samer och tjänstgörande präst vid en ”lappmässa”. Sådana hölls i de kyrkobyggnader i landet som tidigare benämndes ”lappkapell”. När Kolåsens kapell återinvigdes 1949, hundra år efter att det byggdes, förevigades detta i Veckorevy 1949-09-19. Filmbilder på kyrkobesökare före och efter mässan varvas med interiörbilder från kyrkan i samband med gudstjänsten. Framför allt äldre och yngre kvinnliga kyrkobesökare klädda i sydsamiska dräkter fångas av kameran i bänkraderna.

  Kvantitativt sett domineras detta urval av journalfilmer, det vill säga Svensk Filmindustris Veckorevyer, som producerades 1914–1960 och som visades som förfilmer på landets biografer. Framgångsrika sydsamiska idrottare förekom ofta i journalfilmerna genom åren, till exempel skidåkaren Torkel Persson från Undersåker (bland annat i Veckorevy 1924-01-14 och Veckorevy 1925-03-09). Än mer ryktbar kom skidåkaren Lars Theodor Jonsson från Frostviken att bli (se till exempel Veckorevy 1935-02-18 (SF855A) och Veckorevy 1936-03-23), både för sin skidåkning och för sin originella livsföring ute i de jämtländska skogarna efter idrottskarriären. Det sistnämnda finns förevigat i Jerzy Sladkowskis uppmärksammade filmer Bortom hagan (1988) och Lappen (1992).

  Kring 1950 och framåt blev samiska idrottare även framgångsrika inom alpin skididrott. Den som gick i bräschen var Sarah Thomasson från Åre, dotter till Nils Thomasson. Veckorevy 1949-01-10 visar bilder från slalomtävlingar i Åre och den unga segrarinnan, som därefter blev en återkommande gäst i journalfilmssammanhang (se till exempel Veckorevy 1950-01-16 och Veckorevy 1951-03-26). Thomasson utsågs av Stockholms-Tidningen till årets idrottskvinna i Sverige 1951. Vid hemma-VM i Åre 1954 kom hon på tredje plats i slalom. Svensk filmindustris journalfilmsteam var givetvis där och förevigade händelsen (Veckorevy 1954-03-08). Bland gratulanterna syns fadern Nils Thomasson, sedvanligt klädd i dräkt från sydsamiskt område.

  Samemästerskapen anordnades första gången 1948 för att manifestera skidåkningens samiska rötter. Renskötartävlingen ägnades stor uppmärksamhet när Veckorevyn 1950-03-13 rapporterade från mästerskapen i Vilhelmina. Under Samemästerskapen anordnades från och med detta år även revyer, danstillställningar och sameslöjdsutställningar. Tävlingarna var emellertid endast öppna för renskötande samer, det vill säga en minoritet av alla samer, och kom därmed att bidra till den kategoriklyvning av den samiska befolkningen i renskötande och icke-renskötande samer som blev en av följderna av renbeteslagen 1928.

  Samernas politiska mobilisering under 1900-talets första hälft involverade inte sällan sydsamiska företrädare. Våren 1933 reste en samisk delegation till Stockholm för att med Per Albin Hansson och dennes socialdemokratiska regering diskutera renbetesavtalet med Norge. Delegationen under ledning av kyrkoherde Gustav Park ägnades en kort presentation i Veckorevy 1933-11-13. I botten låg konflikter kring tvångsförflyttningar och tvångsslakt av renar. Park, iklädd ämbetsdräkt, är den ende som nämns vid namn i filmen. De ”förtroendemän”, som textskylten omnämner, bar dräkter från sydsamiskt område, men förblev anonyma inslaget igenom. (Enligt Aftonbladet var det Nils Thomasson, J. O. Ollén, Torkel Tomasson J. Åhrén och A. G. Nilsson.)

  Samisk politisk kamp återfinns även i inslaget ”Samerna går till kungs för nya skolor” i Veckorevy 1942-08-24. En delegation bestående av fyra samer klädda i dräkter från sydsamiskt område uppvaktar ecklesiastikminister Gösta Bagge i Stockholm för att framföra kritik mot nomadskolorna. Journalfilmsinslaget är unikt på flera sätt. Dels framförs explicit kritik mot svenska statens behandling av samerna, dels var detta första gången som svenska biobesökare fick ta del av samisk självrepresentation i journalfilmerna. Att inslaget dessutom rör politiska frågor gentemot den starkt kritiserade nomadskolreformen, och därmed gentemot svenska statens skolpolitik, gör det än mer uppseendeväckande. Delegaterna var, enligt Samefolkets egen tidning, Anders Vinka från Umbyn, Lars Jonsson från Vapstens lappby, Israel Jonsson från Ammarnäs och Axel Larsson från Marsfjäll.

  Läs mer i Kungliga bibliotekets Svensk mediedatabas (SMDB)

  Innehållsbeskrivningar till filmerna utifrån ett samiskt perspektiv finns publicerade i Kungliga bibliotekets söktjänst SMDB. Gå tillväga på följande sätt för att ta del av dem:

  • Klicka fram aktuell film som du är intresserad av. I den gråtonade faktaruta som finns under filmen anges längst ned till höger ”Arkiv” och ”Kungliga biblioteket”. Klicka på länken ”Läs mer om filmen i SMDB.”
  • I SMDB för filmens post under huvudrubriken ”Sammanfattning” finns filmens tidigare innehållsbeskrivning. Under huvudrubriken ”Sammanfattning, extern” finns filmens nya innehållsbeskrivning utifrån ett samiskt perspektiv. (Innehållsbeskrivningarna i SMDB är fritt tillgängliga för alla användare, däremot krävs särskild behörighet för att via SMDB ta del av filmerna och TV-programmen. Se vidare smdb.kb.se.)

  Lästips:

  • Lantto, Patrik (2000). Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950. Diss. Umeå universitet.
  • Lindström, Lars, ”Jorden runt med Robert ’Korpen’ Olsson.” Film & TV nr 4 1981
  • Mörkenstam, Ulf, Nilsson, Ragnhild och Rohdin, Mats (red.), Sápmi på film och TV (Várdduo, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2023); under utgivning
  • Niia, Per, och Lars Anders Sikku, Samerna i filmen 1895-1979 (Sáminuorra, 1979)
  • Lidström, Isak, På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia (Diss. Malmö: Malmö universitet, 2021)
  • , ”En utsedd deputation framför samefolkets önskemål till regeringen”, Samefolkets egen tidning, nr 4 1933
  • , ”Samefolket hos Per Albin”, Osign. Aftonbladet 7 november 1933
  • Signaturen –k, ”Statsrådet Bagge uppvaktad i skolfrågan: En deputation begärde skolhusbygge i Tärna snarast möjligt”, Osign. Samefolkets egen tidning nr 2 1942
  • Simma, Paul-Anders, ”Lappens Brud och tidens tecken: Film om samer”, Film & TV nr 4 1981

  Text: Mats Rohdin, redaktionen, Filmarkivet.se, 2023

  Etiska rekommendationer: Ragnhild Nilsson, Mittuniversitetet

  Kartillustration, Anders Sunesson, samer.se

  SAPMI FARK

   Vet du något mer om denna film?

   Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!