Flyktingar finner en hamn Filmen upptagen under medverkan av Statens informationsstyrelse Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Flyktingar finner en hamn Filmen upptagen under medverkan av Statens informationsstyrelse (1944)

Flyktingar springer ned till strand. Skottlossning hörs. En träffas och faller. Båt skjuts ut. Ljudillustration skottlossning, jordglob omvärvd av rök. Tidningsrubrik ’Miljoner på flykt över hela jorden’, ’Flyktingar från 13 nationer har anlänt till Sverige’. Flyktingar i roddbåt i mörkret. Strålkastare riktas mot dem. Örlogsflagga hålls upp på svensk vedettbåt. Kaptenen visar med handrörelser vägen till svenska kusten. Flyktingar stiger i land. Lottor sköter utspisning i mottagningsförläggning. Flyktingar i sina sängar i sovsal. Äldre par håller varandra i handen och ser lyckligt på varandra. Morgon, mor med barn talar danska. Exteriör, mottagarförläggningens kontor. Par går in i rum med skylten ’Svensk-dansk kriminalpolis. Avhörsrum’. Skyltar ’Kgl dansk gesandtskab pasavdelning’, ’Fotografering’, ’Kristidsnämnd’ och ’Läkare’. En man provar kavaj på danska flyktingkontoret. Dansk arkitektfamilj splittras. Makan Inger med sonen Knud vinkar av sin make Lars, som med tåg är på väg till övergångsförläggning för att därifrån söka arbete. Män sågar och hugger ved utanför dansk flyktingförläggning. Interiör förläggningen. Papper fylls i, schack spelas med salt och pepparburkar som pjäser. Sonen Knud på trappa till ’Danska skolhemmet’ som är en internatskola i Lund. På arbetsförmedlingskontor får Lars och kamraten Peder verktyg och arbetskläder för skogsarbete. Flyktingar kommer till skogskoja. Träd fälls. Lars får instruktion i trädfällning. Elektriskt tåg rusar fram i mörkret. Inger med baby på tåget. Sonen Knud i sin säng på internatskolan. Skogsarbetare i koja, bl a Lars. Inger, som är tecknare, står med sitt anteckningsblock på bro i Stockholm med utsikt mot Stadshuset. På daghem med små barn. Flicka visar teckning av båt. Skylt ’Konstnärer i landsflykt’. På Nybroplan en utställningsbarack, som konstnärer byggt själva. Konstnärer hänger konst i lokalen. Reliefskulptur som föreställer arkebuseringspatrull. Norska flaggan. Skylt på norska flyktingkontoret. Flyktingar på expeditionen. Flicka skriver brev till sin yngsta bror, som studerar i Uppsala. Han kommer nedför trappan till Uppsala universitet. Pojkar vid stencilapparat. Skrift med titeln ’Norge i Uppsala’. Studenter i samlingsrum med Håkon VII:s porträtt över öppna spisen. Flickan skriver till sin äldsta bror, som är instruktör på det norska skolskeppet ’Göteborg’. På skolskeppet, brodern leder övning i semaforering. Övning i knopslagning. Fartyget målas. Pojke dyker från skeppet. Flickan lämnar sina brev på expeditionen. Flyktingkontorets kartotek med adresser till flyktingar.
Länsinspektör från det danska flyktingkontoret hos skogsarbetare överlämnar ett papper till en av dem. Meddelandet innebär att en av de tusentals flyktingar som fått arbete i skogen nu får börja arbeta på ett ritkontor och kan fortsätta sitt arbete som arkitekt. Lars på arkitektkontor. Lars med hustru och två barn utanför speceriaffär. Gatubild. Skylt ’Kafé öl porter’. Kaféinteriör, flyktingar av olika nationaliteter sitter och väntar på att få höra nyheterna. Fransman (?) i basker visar teckning av Eiffeltornet. På bordsduk står textat med stora bokstäver ’Cechoslovak’. Eftermiddagsnyheter från TT (under bild). Män i roddbåt stiger i land under det att nyhetsuppläsaren berättar om tolv flyktingar, som tagit sig över gränsen till Sverige. De tas emot av gränsvakt. De tolv sägs ha hämtats i fjällstuga men en norrman som tidigare varit med har tappats bort i fjällen. En ensam man kommer pulsande i snön på fjällsluttning, tar av sig en sko och virar en trasa om vristen. Han är utan handskar och mössa. Väggtelefon ringer. Gränspolisen Bertil Abrahamsson svarar. En annan man svarar i sin telefon. B Abrahamsson kommer med utrustning och gevär. En man med ryggsäck kommer ut ur ett hus. En man går in i kåta. Inskription på sten ’Souvenir du passage de 3 Francais (namnen otydliga, bl a H Lavoine) 20.6.44 Remerciements’. Mannen lägger in reservproviant i kåtan. Växelbilder mellan flyktingen och gränspolisen. Flyktingen tar sig över en strid ström, pulsar fram i snö på fjällsluttning, faller ihop. Gränspolisen och en annan man på spaning i fjällen. Lappläger, same går för att leta efter flyktingen. Spår i snön. B Abrahamsson kommer halvt bärande flyktingen nedför sluttning. I lappläger. Skinn upphängda utanför kåtor. Samekvinna i kåta ger flyktingen att dricka ur kosa. Gryta hänger över eldstad. Same ror efter doktorn. Pilot går fram till ambulansplan med flottörer. På Arjeplogs sjukstuga skymtar doktor Einar Wallqvist. Flygplansvinge med Röda korsmärke. Piloten, fanjunkare Norberg, i planet. Utsikt från planet. Samepar i kåta med flyktingen som vaknar upp. Flygplansbuller hörs. Flera samer kommer springande. Man i båt vinkar med åra. Han ses från planet. Planet landar på vattnet. Samer på stranden vinkar. Flyktingen tackar samer och leds av piloten ned till planet. De går förbi samernas visthusbodar. Piprökande same. Flyktingen tar avsked av gränspolisen. Samer vinkar. Piloten vinkar och startar planet. B Abrahamsson och samer på stranden. Planet i luften. Flyktingen på sjukstugan i Arjeplog, där han ligger med omlindad fot. E Wallqvist tar honom i hand. Vy över vik i skymningen där folk stiger i land från en liten båt.

Tema Sápmi på film: Pitesamiskt område

Johan Abram Persson var en rikskänd skidåkare och i filmurvalet från det pitesamiska språkområdet kan du se honom vinna Vasaloppet. I en kortfilm hjälper samer flyktingar under andra världskriget och i journalfilmsinslag visas Samemästerskapen.

Urvalet innehåller känsligt material och behöver förstås i sin kontext. Läs därför våra etiska rekommendationer.

Det senaste tillskottet bland samiska språk i Sverige att bli officiellt godkänt är pitesamiskan som fick sin ortografi fastställd 2019. Det pitesamiska området inbegriper Arjeplogs kommun väster om Arjeplog och upp mot norska gränsen, samt in på angränsande områden i Norge. Inom området talas även umesamiska. Sammantaget talar relativt få pitesamiska, men i och med den godkända ortografin hoppas många att språket ska få ett uppsving. Ibland kallas pitesamiska även för arjeplogsamiska efter huvudorten.

På sajten har filmer placerats inom pitesamiskt språkområde när handlingen utspelas inom dess gränser, men också när klädedräkter, slöjdföremål med mera indikerar pitesamisk anknytning, även om den aktuella filmen utspelas på annat håll. I dagsläget finns endast en handfull filmer på sajten med koppling till området. Ett tidigt exempel kretsar kring en framgångsrik samisk skidåkare under 1920-talet, Johan Abram Persson, vars seger i Vasaloppet 1929 gav eko i media landet runt. Veckorevy 1929-03-11 innehåller unika bilder från loppets olika skeenden. Kronprins Gustaf Adolf syns vid starten och radiojournalisten Sven Jerring sänder i en specialbyggd radiohytt. Avslutningsbilderna visar hur en utmattad Persson med nummer 3 på bröstet går i mål inför jublande åskådarmassor i Mora. Isak Lidström uppmärksammar i sin avhandling På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia (2021) hur den samlade presskåren tycks ha utgått ifrån att Persson var renskötande same, men tillfrågad av en reporter svarade Persson kort och koncist att han var ”fiskelapp”. Perssons seger tycks på det lokala planet ha saknat de ”etniska rågångar” som avtecknade sig på riksplanet, det vill säga att Persson var ”lapp”. Snarare poängterades hans regionala tillhörighet. Segern i Vasaloppet blev en framgång för hela Arjeplog med omnejd. Till skillnad mot rikspressens stereotypa och exotiserande beskrivningar uppfattades Perssons seger i Samefolkets egen tidning (1929) som en bragd och en seger för samefolket med tanke på hur svårt det var för samer vid denna tid att utifrån rådande levnadsbetingelser bedriva systematisk träning och elitidrott.

Under andra världskriget nådde oroligheterna även pitesamiskt område. Veckorevy 1942-04-27 är stum och innehåller bilder från ett lågfjällsområde där krigsflyktingar från Norge har lyckats ta sig över gränsen till Sverige. Flyktingarna tas emot vid ett viste av en grupp där flera är samer klädda i dräkter från Arjeplogsområdet. Hel- och halvbilder visar hur flyktingarna tackar samerna och de övriga, varefter de går förbi samiska förrådsbodar, lämnar vistet och fortsätter flykten. Dylika ämnen kom under andra världskrigets slutskede att dramatiseras bland annat i kortfilmen Flyktingar finner en hamn (Bjarne Henning-Jensen, 1944). I den medverkar flera samer som hjälper en flykting, men också den kände läkaren Einar Wallqvist i Arjeplog.

SJ var under stora delar av 1900-talet en av de större aktörerna av beställningsfilm. Stumfilmen Rentransport med järnväg (1946) skildrar efterdyningarna av tvångsförflyttningen av samer från norr till söder. En inledande textskylt lyder: ”Lappfamiljen Olle Blind flyttade med sina 800 renar från Moskosel till bättre betesmarker i Härjedalen”. Det hektiska arbetet med att fånga och lasta in 50–60 renar i var och en av extratågets 14 träkolsvagnar skildras närgånget. Resan från Moskosel ner till Röjan i Härjedalen var över 60 mil lång och tog, enligt en textskylt, mer än ett dygn. De sista bilderna från stationen visar avskedet mellan de som tvingades resa och de som blev kvar.

Samemästerskapen anordnades första gången 1948 för att manifestera skidåkningens samiska rötter. Renskötartävlingen ägnades stor uppmärksamhet när Veckorevyn 1950-03-13 rapporterade från mästerskapen i Vilhelmina. Under Samemästerskapen anordnades från och med detta år även revyer, danstillställningar och sameslöjdsutställningar. Tävlingarna var emellertid endast öppna för renskötande samer, det vill säga en minoritet av alla samer, och kom därmed att bidra till den kategoriklyvning av den samiska befolkningen i renskötande och icke-renskötande samer som blev en av följderna av renbeteslagen 1928.

Läs mer i Kungliga bibliotekets Svensk mediedatabas (SMDB)

Innehållsbeskrivningar till filmerna utifrån ett samiskt perspektiv finns publicerade i Kungliga bibliotekets söktjänst SMDB. Gå tillväga på följande sätt för att ta del av dem:

 • Klicka fram aktuell film som du är intresserad av. I den gråtonade faktaruta som finns under filmen anges längst ned till höger ”Arkiv” och ”Kungliga biblioteket”. Klicka på länken ”Läs mer om filmen i SMDB.”
 • I SMDB för filmens post under huvudrubriken ”Sammanfattning” finns filmens tidigare innehållsbeskrivning. Under huvudrubriken ”Sammanfattning, extern” finns filmens nya innehållsbeskrivning utifrån ett samiskt perspektiv. (Innehållsbeskrivningarna i SMDB är fritt tillgängliga för alla användare, däremot krävs särskild behörighet för att via SMDB ta del av filmerna och TV-programmen.)

Lästips:

 • Lantto, Patrik (2000). Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950. Diss. Umeå universitet.
 • Mörkenstam, Ulf, Nilsson, Ragnhild och Rohdin, Mats (red.), Sápmi på film och TV (Várdduo, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2023); under utgivning
 • Niia, Per, och Lars Anders Sikku, Samerna i filmen 1895-1979 (Sáminuorra, 1979)
 • Lidström, Isak, På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia (Diss. Malmö: Malmö universitet, 2021)
 • , ”Segraren i 1929 års Vasalopp”, Osign. Samefolkets egen tidning nr 1 1929
 • Simma, Paul-Anders, ”Lappens Brud och tidens tecken: Film om samer”, Film & TV nr 4 1981

Tematext: Mats Rohdin, Filmarkivet.se

Etiska rekommendationer: Ragnhild Nilsson, Mittuniversitetet

Kartillustration, Anders Sunesson, samer.se

SAPMI FARK

Tema Sápmi på film: Umesamiskt område

I en privatfilm från 1970-talet skildras ett samiskt barndop en vacker sommardag i Arvidsjaur. Filmen ingår i temat från det umesamiska språkområdet, tillsammans med bland annat journalfilmsinslag från Samemästerskapen i Vilhelmina 1950.

Urvalet innehåller känsligt material och behöver förstås i sin kontext. Läs därför våra etiska rekommendationer.

Umesamiska fick sin ortografi officiellt godkänd 2016 och blev därmed det fjärde samiska språket i Sverige. Det umesamiska språkområdet gränsar till det sydsamiska i söder, lulesamiska i norr och pitesamiska i väster. Gränserna språken emellan är dock inte skarpa och umesamiska har drag av såväl sydsamiska som nordsamiska. I Sverige förknippas språket med den skogssamiska kulturen och talas av ett relativt litet antal personer. Förhoppningsvis kommer antalet språkkunniga att öka i takt med den pågående revitaliseringen av de samiska språken.

Filmer har placerats in inom umesamiskt språkområde på sajten när handlingen utspelas inom dess gränser, men också när klädedräkter, slöjdföremål med mera indikerar umesamisk anknytning, även om den aktuella filmen utspelas på annat håll. I dagsläget finns endast ett fåtal filmer på sajten som utspelas inom området. Ett tidigt exempel utgör Brasafton i fjället (1951) av filmfotograferna Gunnar Fischer och Gösta Roosling från Svensk Filmindustri, för eftervärlden mer kända för sina samarbeten med Ingmar Bergman. Filmen handlar om vandring i Borgafjällsområdet och kring Borgasjön samt om utflykter i trakterna kring Tärnaby.

Från samma tid finns inslag från Samemästerskapen som gick av stapeln i Vilhelmina 1950. Tävlingarna anordnades första gången 1948 för att manifestera skidåkningens samiska rötter. Renskötartävlingen ägnas stor uppmärksamhet i Veckorevy 1950-03-13. Speakern framhåller inte minst ”Umbyns lappbys lag” (Ubmeje tjeälddie), som visas i bild under skyttemomentet vargskjutning. Under Samemästerskapen anordnades från och med detta år även revyer, danstillställningar och sameslöjdsutställningar. Tävlingarna var emellertid endast öppna för renskötande samer, det vill säga en minoritet av alla samer, och kom därmed att bidra till den kategoriklyvning av den samiska befolkningen i renskötande och icke-renskötande samer som blev en av följderna av renbeteslagen 1928.

Avslutningsvis har även några privatfilmer tagits med i urvalet för att ge prov på en typ av filmisk dokumentation som inte uppmärksammats nämnvärt tidigare. Torgny Todes samling nr 8 (1970-talet) skildrar ett samiskt barndop i Arvidsjaurs kyrka, följt av bilder från den gamla Lappstaden i Arvidsjaur med anor från 1600-talet. En lång sommarresa genom de svenska och norska delarna av Sápmi återfinns i Svea Ernstssons samling film nr 72 (1985), som avslutas med nedslag i trakterna av Malå skogssameby.

Läs mer i Kungliga bibliotekets Svensk mediedatabas (SMDB)

Innehållsbeskrivningar till filmerna utifrån ett samiskt perspektiv finns publicerade i Kungliga bibliotekets söktjänst SMDB. Gå tillväga på följande sätt för att ta del av dem:

 • Klicka fram aktuell film som du är intresserad av. I den gråtonade faktaruta som finns under filmen anges längst ned till höger ”Arkiv” och ”Kungliga biblioteket”. Klicka på länken ”Läs mer om filmen i SMDB.”
 • I SMDB för filmens post under huvudrubriken ”Sammanfattning” finns filmens tidigare innehållsbeskrivning. Under huvudrubriken ”Sammanfattning, extern” finns filmens nya innehållsbeskrivning utifrån ett samiskt perspektiv. (Innehållsbeskrivningarna i SMDB är fritt tillgängliga för alla användare, däremot krävs särskild behörighet för att via SMDB ta del av filmerna och TV-programmen.)

Lästips:

 • Lantto, Patrik, Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950 (Diss. Umeå universitet, 2000)
 • Lidström, Isak, På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia (Diss. Malmö: Malmö universitet, 2021)
 • Mörkenstam, Ulf, Nilsson, Ragnhild och Rohdin, Mats (red.), Sápmi på film och TV (Várdduo, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2023); under utgivning
 • Niia, Per, och Lars Anders Sikku, Samerna i filmen 1895-1979 (Sáminuorra, 1979)
 • Simma, Paul-Anders, ”Lappens Brud och tidens tecken: Film om samer”, Film & TV nr 4 1981

Tematext: Mats Rohdin, Filmarkivet.se

Etiska rekommendationer: Ragnhild Nilsson, Mittuniversitetet

Kartillustration, Anders Sunesson, samer.se

SAPMI FARK

  Vet du något mer om denna film?

  Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!