Huvudtema Media

Tema Ryska journalfilmer 1918-1919

Leo Trotskij och Vladimir Lenin är några av ansiktena som syns i journalfilmerna från sent 1910-tal. De filmades av Dziga Vertov och återfanns i arkiv i Sverige på 1960-talet. Se fem av ”Kino-Vecka” här och 14 till på Österrikes filmmuseums hemsida. 

I Kungliga bibliotekets (KB) samlingar finns ett antal ryska journalfilmer från perioden 1918-1919. Titeln på journalerna är ”Kinonedelja” – Kino-Vecka. Slutet av första världskriget och ryska revolutionen utgör den fond som allt utspelar sig mot. I filmerna passerar många kända personligheter från tiden förbi. Vi ser till exempel Leo Trotskij på väg till fronten och Vladimir Lenin i organiserandet av motståndet. Journalfilmerna är inspelade av Dziga Vertov och räknas som bland hans tidigaste filminspelningar. Journalerna producerades mellan maj 1918 och juni 1919. Totalt spelades 43 journalfilmer in. En del av filmerna i KBs samlingar har norska textskyltar och har klippts ihop från flera olika journaler. Övriga filmer i samlingen har ryska textskyltar men är detaljbeskrivna i KBs katalog smdb.kb.se.

Hur filmerna har hamnat i Sverige beskrivs i en längre text på Österrikes filmmuseums hemsida där 14 filmer finns upplagda: ”The Austrian Film Museum holds prints of 14 clearly identifiable issues of the Kinonedelja series. The source was the Swedish Film Institute, whose archivist Anna-Lena Wibom had rediscovered the newsreels in a collection on deposit from the Swedish Television in 1967. Aleksandra Kollontai, who was appointed Soviet ambassador to Norway in 1923, is believed to have been responsible for first bringing the Kinonedelja newsreels to Scandinavia, thus accounting for the fact that several of the prints contained Norwegian intertitles. The original Russian titles survived only in the form of short ”flash titles”. Full-length Russian intertitles were created in January 1996 by stretch-printing the flash titles. Around that same time, the Film Museum staged the first ever public screening of its Kinonedelja prints in Vienna. The event took place in the presence of Anna-Lena Wibom.”

De filmer som SVT hade deponerades också till det som hette ALB/SLBA under 1980-talet och hamnade slutligen i KBs samlingar i och med sammanslagningen av SLBA och KB 2009.

Läs mer om samlingen på Österrikes filmmuseums hemsida.

Text: Christopher Natzén, redaktionen, Filmarkivet.se, 2017

Lästips:

  • Malitsky, Joshua, Post-revolution Nonfiction Film: Building the Soviet and Cuban Nations (Bloomingtoon: Indiana University Press, 2013)
  • Tode, Thomas och Barbara Wurm (red.), Dziga Vertov: The Vertov Collection at the Austrian Film Museum (Vienna: Austrian Film Museum, 2007)
  • Vertov, Dziga, Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov (Berkeley, California m.fl.: University of California Press, 1984)

Visar 1-5 av 5 filmer