Kvinnorna som trodde på framtiden Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder
För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Kvinnorna som trodde på framtiden (1939)

En film om Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbundets historia. Här berättas om tidningen Morgonbris, kongresser som har lyft fram kvinnans rättigheter och behovet av semesterhem för utarbetade arbetarkvinnor. Denna stumfilm visas med ny musik av Matti Bye.

Historien om Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund är också en historik över svenska kvinnors frigörelse. När grunden lades i slutet av 1800-talet drevs jämställdhetsfrågor av såväl borgerliga som liberala kvinnoförbund. Men de socialdemokratiska kvinnorna hade sina rötter i arbetarrörelsen och fackföreningarna, och tanken var att när arbetarklassen blev befriat från överklassens förtryck skulle även kvinnan frigöras och automatiskt bli jämställd mannen.

Kvinnornas frigörelse handlade i början till stor del om juridiska rättigheter, som att gifta kvinnor fick rätt att förfoga över sin egen inkomst och att ogifta kvinnor blir myndiga enligt samma regler som män. Vid den första socialdemokratiska kvinnokonferensen 1907 drevs bland annat frågor om ogifta mödrar ställning, fattigvårdens humanisering och prostitution. För att förhindra att arbetarklassens kvinnor blev prostituerade rekommenderade kvinnoförbundet att arbeterskorna skulle organisera sig: ”Genom organisation kunna arbeterskorna ernå högre löner och människovärdigare livsvillkor och sålunda hindra, att kvinnorna af nöd tvingas in i prostitutionen.”

Vid nästa kongress 1920 bildades Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Året innan hade ett beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor tagits i riksdagen. Nu behandlades frågor om nykterhetsfrågan, statlig kontroll av priser på jordbruksprodukter och övriga livsmedel och vilohem för mödrar från arbetarklassen. Vid kongressen 1936 lades en motion fram om en planlagd husmors- och hemutbildning för kvinnor i tjugoårsåldern, för att göra dem bättre lämpade för den krävande uppgiften som dubbelarbetade gifta kvinnor och för att höja nivån på barnuppfostran och hygien i samhället. Vid det laget fanns redan ett flertal vilohem för arbetarkvinnor som behövde en veckas semester, från hem och barn. Samma år som filmen spelades in, 1939, fick kvinnor inte längre avskedas på grund av giftermål eller graviditet.

    Vet du något mer om denna film?

    Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!