För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Anders Nybergs samling (1944)

Privatfilm med bilder från Barnens dagfirande i Skutskär, brand i Gårdskärs NTO-lokal och artistuppträdanden i Furuviksparken.

Troligen inspelad 1942. Filmen inleds med vad som förmodligen är första maj firande, människor har samlats framför en scen, en blåsorkester spelar, en manskören sjunger och tal hålls. Därefter ser vi film inspelad i samband med att en brand ödelagt NTO-lokalen i Gårdskär. Exteriörer av Skutskärsverken och Skutskärs kyrka, sekvens från Skutskärs sågverk. Två flickor kryper fram ur en snökoja, de håller upp en skylt med texten "Vi våga försöket". Exteriör av Folkets hus i Skutskär där även Svenska Handelbanken är inhyst, en man öppnar entrédörren till Folkets hus och önskar välkommen in, inne i byggnaden sitter ett sällskap och fikar, orkestern Six Swingers spelar. Barnens dag firande i Skutskär, ett fantasifullt paradtåg drar fram längs gatorna, tåget kommer fram till en portal där det står Barnens dag 1944. På idrottsplatsen paraderar sedan olika föreningar framför publik. Fiskhandlare Torsten Rosén i Skutskär krossar isblock med hjälp av en maskin, en annan man snickrar på ett hus, Torsten Roséns fru Ragnhild vill inte bli filmad men puffas fram framför kameran. Andra sekvensen är inspelad 1939. Olika artistuppträdanden av till exempel cykelakrobater och lindansare på Furuviksparkens scen, vi ser även sångframträdande av Jussi Björling samt framträdande av cirkusartisten Anita Kittner som hoppa ner i en badtunna från hög höjd. Filmen innehåller även uppträdande av Furuviksbarnen, samt bilder från Furuviksbarnens besök i Stockholm. I Stockholm ser vi bland annat en militärparad, vaktbyte vid slottet, sekvens filmad utanför biograf Spegeln, besök på Skansen där vi bland annat ser ett bröllopspar skrida ut ur Seglora kyrka, gästuppträdande av Furuviksbarnen på Skansen, Furuviksbarnen fikar på serveringen Lindgården. Handlingsbeskrivningen bygger på uppgifter från deponenten.

Tema Amatörfilm

Under hela 1900-talet blomstrade en annan form av filmskapande vid sidan om den professionella filmproduktionen. Amatörfilmer skapades av icke professionella filmare, ofta privatpersoner, som använde sig av filmapparater som en fritidsaktivitet. Under filmens första århundrade filmades amatörfilmer på smalfilmsformat, så som 8 mm, Super-8, 9,5 mm och 16 mm. Amatörfilm, som är en form av privat medieproduktion, fortsatte även efter det att videofilm och digitala filmformat blev tillgängliga på den icke-professionella marknaden.

Genremässigt har amatörfilmen en enorm bredd. Den omfattar spelfilmer och dokumentärer som medlemmar i organiserade filmklubbar skapat, och som ofta tävlat om priser. Kategorin amatörfilm omfattar även privata familjefilmer. De privata filmerna, som på engelska brukar kallas ”home movies” var, till skillnad från de mer ambitiösa verken som vissa amatörfilmare skapade, främst tänkta att visas för en mycket begränsad grupp av familjemedlemmar och vänner. På detta sätt fyllde privata filmer ett slags rituell funktion inom familjen.

Även om privata filmer främst fokuserar på familjenära situationer och teman, så som högtider, semestrar, fester och vardagligt familjeliv erbjuder de också nutida tittare ett unikt perspektiv på historien. Privata filmskapare tog ofta med sig sina kameror utanför den privata sfären och filmade familjemedlemmar och vänner mot en bakgrund av publika miljöer. Även om vi som tittar på dessa filmer idag endast känner till lite, eller ingenting alls, om dem som gjorde filmerna och om de personer vi ser i filmerna, kan vi hitta andra perspektiv att identifiera oss med. Vi kan till exempel känna igen specifika platser, tidsperioder vi minns eller aktiviteter vi är bekanta med. På så sätt erbjuder amatörfilmerna oss en unik blandning av ett privat och publikt perspektiv.

Text: Ashley Smith, fil. dr. i filmvetenskap, 2018

Lästips:
• Hedling, Erik och Mats Jönsson (red.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008) • Jönsson, Mats och Cecilia Mörner, Självbilder: Filmer från Västmanland, (Stockholm: Svenska filminstitutet, 2006) • McNamara, Martha J. och Karan Sheldon (red.), Amateur Movie Making: Aesthetics of the Everyday in New England Film, 1915-1960, (Bloomington: Indiana University Press, 2017) • Rascaroli, Laura, Gwenda Young och Barry Monahan (red.), Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web (New York: Bloomsbury, 2014) • Smith, Ashley, ”The Archival Life of Home Movies: Regional Reflections and Negotiated Visions of a Shared Past,” ([diss.], Stockholms universitet, 2018) • Zimmermann, Patricia R., Reel Families: A Social History of Amateur Film (Bloomington: Indiana University Press, 1995)

Vet du något mer om denna film?

Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!