Tema Olof Palme

”Olof Palme förändrade världen. Och det gör han än. Hans ord och gärning inspirerar fortfarande människor att engagera sig för demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Palme såg kampen mot arbetslösheten som en av socialdemokratins främsta uppgifter. En öppen demokrati kan inte i överleva i länder med ständigt hög arbetslöshet, där människorna förlorat tilltron till de demokratiska institutionerna. Allra allvarligast var enligt Palme ungdomsarbetslösheten.

Han kom därför också att betrakta nyliberalismen och de fria marknadskrafterna som ett hot mot välfärdsstaten och försvarade in i det sista det starka samhället med en stark fackföreningsrörelse.

Samtidigt som Olof Palme i grunden var en resultatpolitiker var han också en av vår tids stora talare och agitatorer. Hans lidelsefulla engagemang och utmanande formuleringar väckte starka känslor, såväl inom som utanför Sverige.

I den övre medelklassen, där han ju hade sitt ursprung, betraktade man honom som en klassförrädare och de mycket hårda angrepp han tidvis utsattes för bottnade i vreden över att en man med hans stora intelligens gått över till ”motståndarsidan”. Även inom de egna leden väckte han tidvis motstridiga känslor. För den stora majoriteten socialdemokrater var han emellertid en älskad och beundrad partiledare som ingav medlemmarna stolthet och självkänsla. Invandrare och flyktingar kände starkt hans självklara solidaritet. Budet om hans död skapade en djup förstämning bland dem.

När Olof och Lisbet Palme den 28 februari 1986 utan säkerhetsvakter var på hemväg från ett biobesök, steg en man ut ur skuggorna och sköt ned honom på öppen gata. Än idag är mordet ouppklarat.

”Sverige blir aldrig sig riktigt likt igen,” spådde Ingvar Carlsson, Olof Palmes vän och efterträdare, vid begravningen.

Olof Palme var en människa av ovanlig lyskraft. Hans idéer lever vidare.”

Texten är hämtad från Palmecentrets hemsida.

Visar 1-6 av 6 filmer