För skolan Reklamfilmens historia

Reklamfilmens fokus är våra drömmar, önskningar och konsumtionsvanor. På Filmarkivet.se finns reklamfilmer från 1920-talet fram till idag. Och sedan dess har reklamutbudet och den enorma mängd reklam vi exponeras för dagligen fullkomligt exploderat.

De tidiga exemplen på Filmarkivet.se ter sig för dagens betraktare som mer än makliga i sitt berättande. Den sexton minuter långa reklamfilmen för tvättpulvret Triton som omständligt berättar om två husor och vem som får den renaste tvätten skulle rimligen inte ha en chans att tränga igenom dagens snabba reklambombardemang. Likaså den omsorgsfulla Marabou-reklamen från 1928 där självaste Karl XII kliver ner från sin statysockel för att bege sig till en godisaffär. I de animerade filmerna för tandkrämen Stomatol förekommer rent rasistiska inslag som vore otänkbara idag.

Reklamfilm visades redan på 1910-talet. Den fick förstås ett enormt genomslag och ända fram till reklamteves intåg bemödade sig publiken att komma i tid till biograferna för att inte missa reklamen. Vissa slogans blev bevingade, som Björn Borgs “Den gula hinnan det är känt, den borstas bort med Pepsodent!” Eller ”Ta’t lugnt, ta en TOY!”, ”Spola kröken” och ”MER – för god att kolsyra”.

Reklamfilmen är nästan jämnårig med filmmediet självt och har genomgått en revolutionerande förändring. Reklam handlar om kommunikation och blir samtidigt en temperatur på samhälleliga värderingar och ideal. I början var man mest inställd på att presentera en vara och dess förträfflighet. Om de tidiga filmerna är långrandiga blev de med tiden kortare. Från att tidigare ha försökt berätta en ‘spännande’ historia kom själva produkten att hamna i fokus. Den här glassen, bilen eller hårsprayen är bäst! Inga omsvep. Med tiden ville man både kommunicera sitt budskap snabbare och ha en berättelse som i och för sig kunde ligga utanför själva produkten.

Humorn och ironin har alltid varit en viktig ingrediens men det förstärks under 1970-talet då man låter berömda komiker som Carl-Gustaf Lindstedt, Loffe Carlsson, Lasse Åberg och Robban Broberg agera dragplåster för allt från tandkräm och korv till solresor. Och om det finns någon som skapat en egen värld med säreget bildspråk, kärvhet och underfundighet inom reklamen så är det Roy Andersson som finns representerad på Filmarkivet.se med bland annat Felix Pommes Strips. Andra filmregissörer som arbetat med reklamfilm är Jonas Åkerlund och Johan Renck. Deras 60-talsdoftande reklamfilmer för Festis hade stor genomslagskraft på 1990-talet.

Världen och reklamvärlden har genomgått stora förändringar. Idag rusar ingen till biografen för att se reklamen. Snarare slår vi dövörat till och hoppas slippa undan. Överallt vill den nå oss, genom teven, datorer och bildskärmar, hemma och våra offentliga rum. I sin jakt på konsumenter blir de kommersiella aktörerna allt mer högljudda. För att nå ut tvingas man uppfinna nya vägar, nya metoder och nya tilltal för att skapa reklam som blir effektiv. Reklammakarna slår knut på sig själva för att vara smartare, roligare och effektivare än sina konkurrenter.

Diskussionsfrågor

• Visst finns reklam som kort och gott proklamerar; köp den här glassen, den är godast! Men allt oftare är det en historia man vill berätta, en känsla man vill väcka och en målgrupp man vill nå. Några lyckosamma reklamfilmer följer i Flora-traditionen, med återkommande miljöer och personer. Som ICA:s följetong, som saknar motstycke, liksom Iprenmannen som skapat ett outplånligt varumärke. Fundera över hur utvecklingen av samhällets ideal speglar sig i reklamfilmen. Hur bedriver man marknadsföring idag? Vilka ideal och sociala markörer anspelar dagens reklamfilm på? Skiljer sig 1960- 70- och 80-talens reklam från dagens, eller finns det fler likheter? Påverkas vi av reklam? På vilket sätt? Vad är bra reklam? Vilka är våra blivande reklamklassiker?

• Reklamen talar inte sällan till vårt undermedvetna. Viss reklam idag tenderar att bli en slags antireklam som ska få oss att känna oss lite smartare, ge oss en känsla av att vi genomskådar ‘bluffen’. Men likafullt med uppsåtet att sälja en livsstil. Dold reklam, produktplaceringar eller reklam under en täckmantel av att vara ‘personliga tips’ är numera vardagsmat för alla som ser på film, teve eller läser bloggar. Kanske klippet på Youtube som vår kompis skickar ingår i en större raffinerad marknadsföringskampanj. Hur tänker ni kring denna typ av marknadsföring? Är det bara något vi får vänja oss vid? Är det något man är medveten om men struntar i, eller är det svårt att urskilja vad som är förtäcka reklambudskap?

Visar 1-16 av 16 filmer