För skolan Från land till stad

Filmer om Sverige ur ett geografiskt perspektiv dominerar utbudet på Filmarkivet.se. Vårt avlånga land så som det har tett sig, och framför allt vuxit fram under i synnerhet 1900-talets första femtio år. Övergången från en tid då människor levde på landet och i mindre städer till koncentrationen runt de större städerna och deras framväxande näringar. Många filmiska dokuments främsta syfte var onekligen att bygga städernas identitet och självbilder.

Så kallade ‘stadsfilmer’ var också en medveten satsning av Svenska Bio redan 1907, under den tidiga stumfilmstiden, då just autentiska filmer var så gott som allenarådande på biograferna. Deras affärsidé var att dedicera ett säljande porträtt av de orter där man öppnade nya biografer. Ett filmiskt vykort där stadens historia, sevärdheter, näringsliv och lokala kynne presenterades med inslag av vardag och fest.

Detta visade sig vara en livskraftig genre som även överlevde övergången till ljudfilm. En stor del av filmerna i arkivet härrör från trettio- och fyrtiotalen då Sverige genomgick en stor demografisk förändring, och världen genomled ett världskrig. Filmerna är påfallande lika i fråga om upplägg och utformande. Inte minst på grund av att några enskilda filmare specialiserade sig på den här typen av specialbeställda produktioner. Ofta var också det lokala näringslivet både finansiär och beställare av filmerna och man använde såklart en beprövad strategi för att tillfredsställa beställaren.

Av de cirka hundrafemtio stadsrelaterade filmerna från Abisko i norr till Malmö i söder är det en ansenlig del som skildrar Stockholm. Göteborg beskrivs i ett tiotal medan övriga städer i regel representeras av en enda.

Men det förekommer också filmer som tar ett större grepp. Kortfilmen Landet och folket med undertiteln ‘en filmfärd i Sverige med Nils Jerring och Gustaf Boge’ från 1936 är till formen en modern Nils Holgersson-resa med flyg istället för på gås över Sveriges avlånga land. Från Skånes trygga mylla med slott och herresäten, via Västkusten, Östgötaslätten, Småland och ända upp till Lappland.

‘En skatt väl värd att visa gäster och främlingar.’ Det är med braskande nationella klichéer och med stolta brösttoner som Sverige presenteras. Medan tonen är mer munter i filmen Dollartåget från 1953, en lockande färgglad turistbroschyr med för amerikanska turister och många svenskar så exotiska inslag som traditionell oxdans i Dalarna, mjöddrickande ur horn och ett möte med Kung Bore. Redan i dessa filmer profilerar sig vissa orter som ‘den svenska silkestrumpans och den industriarbetande kvinnans stad’ Borås, eller gummistövelns hemvist Gislaved. En stad var inte sällan synonym med dess huvudnäring.

Även de tidigaste filmerna från 1910-och 20-talen försöker fånga sina orters folkliv och själ genom nedslag i det för platsen ‘typiska’. Inte sällan kretsar detta kring torghandel, folknöjen, den lokala industrin, en sportanläggning eller något läroverk som lät tala om sig. Marknadsbilder från Enköping, Marknadsfilm från Falkenberg, Visby och Sieurins bilder är några ‘stumma’ exempel där bilder från filmens absoluta barndom själva får tala.

I och med ljudfilmen fick filmerna en mer driven karaktär och medvetet formspråk. Speakern är kåserande med en lätt säljande, tillika skämtsam ton. Några av filmerna är i det närmaste översvallande i sin patriotism.

Genomgående för dessa filmer om städer är även avstampet i dess historiska bakgrund. Ofta betonas hur uråldriga, ibland förhistoriska spår lagt grunden för en blomstrande stads framväxt. I Ett sommarkåseri om Norrköping, beskrivs exempelvis östgötametropolen Norrköping. Vår långa tradition av brukande bönder nämns som ett av vårt lands fundament. Kungar, slag och anrika byggnader passerar revy och minner om vår storhetstid. Sverige börjar i Helsingborg deklareras högtidligt medan Kalmar utropas till ‘De historiska minnenas stad’.

Mycket är gammalt och traditionsrikt men det ‘nya tränger på och det gamla får maka åt sig’, som en så förnumstigt konstaterar i Gävle – porten till Stornorrland. Ett representativt exempel på stadsfilm anno 1943. För industrins hjul rullar allt snabbare och Från glada Laxars land (Halmstad) från 1939 är stadens stolthet dess cykeltillverkning. Medan Örebro stoltserar med skofabriker och Landskrona med sina båtvarv.

Diskussionsfrågor

• Allt sedan den rörliga bildens födelse har det funnits en lust att rikta kameran mot det lokala, att fånga just den platsens karakteristika och människor. Om självklart fokus i filmens barndom var kungligheter eller officiella evenemang av jubileumskaraktär så växte det snart fram filmer som fångade de folkliga och breda perspektiven i det allt mer moderna Sverige. Vad kan ha varit tanken med den här typen av filmer för den dåtida publiken?

• Filmerna delar till stor del uppbyggnad, presentation och tilltal. Hur uppfattar ni att denna formel används? Hur formulerar sig speakern? Vad vill man framhäva? Vilken historia om Sverige och den specifika orten vill man beskriva? Hur förenas nostalgi med moderna visioner – nutid med framtid?

• Val av platser, attraktioner, minnesmärken och industrianläggningar styrs givetvis av det förväntade. I Göteborg riktas kameran mot hamnkranarna och varven, ett besök i Borås vore omöjligt utan en betraktelse över tekoindustrin medan man inte undgår bilder från universitetet och domkyrkan i ett vykort från Lund. Hur använder man det genuina för orten? Vilka geografiska klichéer stöter vi på?

• Till skillnad från när filmmediet var ungt och endast några få hade tillgång till filmkameror, är den rörliga bilden idag allmän egendom. Vem som helst kan göra en film med en kamera eller mobiltelefon. Om ni själva skulle göra en film om er hemstad/ort, hur skulle den se ut? Vad skulle ni vilja lyfta fram? Skulle det bli en typiskt traditionell presentation eller skulle ni vilja skapa en mer omvälvande bild? Utmana varandra och gör filmen om din hemstad!

Läs gärna också om våra teman Den svenska landsbygden och Stockholmsbilder. Till dessa filmer finns också ett stort antal filmer att se.

Visar 1-20 av 20 filmer

Lund

Lund 1967 / 32 min

Gösta Werner gör en osentimental resa ...

Stad vid färdeväg

Stad vid färdeväg 1961 / 13 min

Ett porträtt av den historiska staden ...

De historiska minnenas stad

De historiska minnenas stad 1951 / 27 min

Detta är en film om Kalmar, staden som ...

Hälsingborg, staden kring Kärnan

Hälsingborg, staden kring Kärnan 1950 / 16 min

Ett porträtt av Sveriges femte stad, ...

Landskrona - en krona bland städer

Landskrona - en krona bland städer 1947 / 13 min

En svepande film som lyckas täcka in ...

Sveriges port mot väster

Sveriges port mot väster 1946 / 36 min

Skildrar gamla och nya Göteborg. ...

En dag i Ludvika

En dag i Ludvika 1944 / 5 min

Ludvikaexpo. Ett besök på ...

Gävle - porten till Stor-Norrland

Gävle - porten till Stor-Norrland 1943 / 20 min

Reportage från Gävle. Besök i ...

Från glada laxars land

Från glada laxars land 1939 / 12 min

Bilder från Halmstad bland annat från ...

Borås

Borås 1938 / 13 min

Några glimtar från industristaden vid ...

Staden vid Göta älv

Staden vid Göta älv 1938 / 15 min

Bilder från Göteborg. Hamnen, ...

Motala - radions huvudstad

Motala - radions huvudstad 1938 / 15 min

Semestrande par besöker Motala där de ...

Ett sommarkåseri om Norrköping

Ett sommarkåseri om Norrköping 1937 / 17 min

Alla vägar leder till Norrköping. ...

Arboga-bilder

Arboga-bilder 1924 / 5 min

Bilder från staden Arboga, ...

Marknadsbilder från Enköping

Marknadsbilder från Enköping 1923 / 11 min

Bilder av torghandel, folkliv, samling ...

Visby

Visby 1921 / 12 min

En film om Visby. Denna stumfilm visas ...

Kallbadhuset i Eskilstuna 1917

Kallbadhuset i Eskilstuna 1917 1917 / 1 min

Vattenpolo spelas i Eskilstuna ...

Badlif vid Mölle

Badlif vid Mölle 1911 / 10 min

Ett myller av badande damer och herrar i...

Marknadsfilm från Falkenberg

Marknadsfilm från Falkenberg 1905 / 4 min

Marknad i Falkenberg med torghandel, ...

Sieurins Bilder

Sieurins Bilder 1901 / 11 min

Bilder tagna år 1901 av Emil Sieurin ...