För skolan Den svenska landsbygden

Läs gärna först temat Från land till stad.

Det fokus som finns på stadsliv och huvudstaden i många filmer på Filmarkivet.se speglar också hur synen på landsbygden förändras under 1900-talets första femtio år. Landsorten är visserligen förutsättningen för välfärd och försörjning men börjar vartefter mer beskrivas som ett avstamp för att ta sig till staden. Det agrara livet bistår som ett komplement till storstadens befolkning som trots allt behöver det som jorden, skogen och havet kan ge. “Mjölk och äpplen klara. Ännu kommer de som på salig Fredmans tid från Mälarstränder morötter och äpplen och mjölkflaskor. Även om seglet på Olles höbåt har fått lämna plats åt en dunkande motor.”

De människor som fortfarande lever av fiske, jord- och skogsbruk utgör både en länk till det förflutna och existerar som en bit levande historia parallellt med den snabba utvecklingen i städerna. Mindre orter är också styvmoderligt behandlade precis som att det framför allt är den södra halvan av Sverige som förekommer mest i filmutbudet. Längre norrut än Grängesberg har inte många fotografer tagit sig. De filmer som trots allt visar Norrland och Lappland tenderar att beskriva det som obygd eller oländigt tillhåll för urbefolkningen samerna med deras traditionella, men för andra svenskar exotiska, sätt att leva.

Norrbotten kämpade redan under mellankrigstiden med folkförsörjning, samtidigt som man oroades för att ungdomen skulle ‘vansläktas’. Ett uttryck en kan fundera på med tanke på dåtidens rasbiologiska debatt. Men sakta växer också en bild av Norrland som en region som utnyttjas av övriga Sverige. “Norrland ska inte vara en råvaruproducerande koloni åt sörlänningarna, utan en plats där man ska kunna få bo kvar hela livet om man vill.” I Norrlandsproblemet sammanfattar städerskan Elsa Nordendahl från Undersåker hur Norrland och norrlänningar behandlas ojämlikt ur ett nationellt perspektiv.

Diskussionsfrågor

• I den mån landsbygden finns beskriven, hur skildras den? Som en värld för överlevare i sin särskilda näring, eller tillhåll för den jäktade stadsbon att koppla av i? Filmerna strävar efter att definiera ett sammanhållet Sverige med en gemensam framtidstro. I det ljuset, vilket utrymme ges den norra delen av landet och landsbygden? Hur ser Sverigebilden ut idag? Lever hela landet i de skildringar vi upplever i medier och kultur?

Visar 1-12 av 12 filmer