Tema Tidningar

Tidningar blev en av de första kanalerna för tryckt masskommunikation. Det finns många filmer som beskriver en produkt från ax till limpa men det verkar som att just tidningsproduktion lämpade sig särskilt bra på film. Det handlar ofta både om det journalistiska och om det tekniska arbetet samt hur tidningen når sin läsare.

Visar 1-7 av 7 filmer