Tema Talarfilmer

Det kommersiella filmbolaget AB Svensk talfilm var mest kända för att de producerade Åsa-Nisse-filmerna men erbjöd också sina tjänster till politiska partier, fackförbund och organisationer. De producerade så kallade Talarfilmer där politiker, fackföreningsmän och andra prominenta och framstående personer talade till folket i en angelägen fråga.

Visar 1-12 av 12 filmer