Tema Radio

Svensk Radiotjänst började med reguljära sändningar 1925. Under det sena 1920-talet blev rundradion allt populärare och etablerade sig vartefter som ett slags folkhemmens röst. På bara några år införskaffade en fjärdedel av landets hushåll radiolicens. Radion konkurrerade gradvist ut pressen som det viktigaste mediet i svenska hem, en position som rundradion behöll fram till televisionens genomslag i slutet på 50-talet.

Visar 1-4 av 4 filmer