Tema Privatfilmer: Hugo Ullstrand

Hugo Ullstrand (1900-1977), utbildad civilingenjör vid Tekniska högskolan i Stockholm, avslutade studierna 1922. År 1926 flyttade Hugo till USA där möjligheterna till passande arbete för en ung ingenjör vid denna tidpunkt var större än i Sverige. Hugo och hustrun Marie-Louise gifte sig i USA 1927 och Marianne (dottern) föddes 1933 i Evansville, Indiana där de vid denna tidpunkt var bosatta.

1938 flyttade Hugo, Marie-Louise och Marianne Ullstrand tillbaka till Sverige där Hugo fick anställning på AB Electrolux där han stannade (olika befattningar) fram till pensionering 1964. Flertalet av filmerna är tagna under perioden i USA men även efter hemkomsten till Sverige och många filmer från sommarnöjet på Ingarö i Stockholms skärgård som inköptes 1939.

Lästips:

  • Bäckström, Helmer, Konsten att filma: En handbok i amatörkinematografi (Uppsala: Lindblad, 1931)
  • Jönsson, Mats och Cecilia Mörner, Självbilder: Filmer från Västmanland (Stockholm: SFi, 2006)
  • Sjöholm, Carina, ”Smalfilm som semesterminne”, Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008)
  • Wallengren, Ann-Kristin, ”På besök i det gamla hemlandet: Amerikaemigranternas återvändarfilmer”, Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008)

Text: Bengt Ullstrand

Visar 1-5 av 5 filmer