Tema Curt Strömblad

Curt Strömblad , född 1929 i Borås, uppväxt i Stockholm.
Anställd som regissör och manusförfattare vid Nordisk Tonefilms kortfilmsavdelning
1957-69, därefter frilans.
Tonefilm var arbetarrörelsens filmbolag och hade vid sidan av långfilmsproduktionen en omfattande kortfilmsproduktion, där filmerna distribuerades till föreningsliv och skolor ofta med ett tryckt bredvidmaterial.

Curt Strömblad har vid sidan av sina produktioner även gjort betydande insatser
för att driva på arbetarrörelsens organisationer att dokumentera, vårda och
visa sitt filmarv.

Inför firandet av Stockholm som kulturhuvudstad 1998 initierade och ledde han i
samarbete med Stadsmuseet en inventering och registrering av kortfilmer med
stockholmstema. Filmerna är producerade mellan åren 1896 och 1998, och
registret omfattar 870 titlar.

Strömblad har gjort ett stort antal kort- och dokumentärfilmer, ofta med anknytning till den aktuella samhällsdebatten.
Bland filmer riktade till unga finns bl.a. Ung nu – fragment ur en verklighet (1964),
Makt och jämlikhet (1966; med Cornelis Vreeswijks specialskrivna låt Cylinder-
hatten), Tillsammans är vi starka (1974)
Även filmer om barn och unga med funktionsvariationer: Som andra barn – trots
handikapp (1978), Här är jag! – Ser du mej? (1987); Li på egna villkor (1992).
Boendefrågor behandlas i flera filmer: Samhället är ditt! (1969), Mitt ibland oss (1970), Vi finns! (1983). Arbetslivet skildras bl.a i Storstrejken 1909 (1959 och 1978), Arbete åt alla! (1974), Ställ krav på din arbetsmiljö! (1975), Vem äger Sverige? (1977), Makten över datorerna (1981), Vallonerna – i järnets tid (1987).
Naturvetenskaplig forskning belyses i Livsviktigt (1983), Tecken på liv (1992).

Konstnärer och deras verksamhet skildras i flera filmer:
Sven Erixson: Xet (1963), EWK – Ewert Karlsson (1972), grafikern Sixten Haage: Bilder av industrisamhället (1981), poeten Elsa Grave: Livstecken (1982), trumpetaren Jack Lidström: Blåa toner från Söder (1996).

Landsbygden och glesbygden uppmärksammas i Pelle Jansson (1973), Sverige uti bilder (1985), Landsbygden lever! (1987), Byn som vägrade dö (1990).

Curt Strömblad var initiativtagare till Hela Sveriges Filmfestival som ägde rum mellan åren 1993 och 2007. Temat var En manifestation för landsbygden och dess kultur, och festivalen turnerade från Jokkmokk i norr till Vetlanda i söder och Gotland i öster.

Visar 1-20 av 30 filmer