Tema Amatörfilm

Under hela 1900-talet blomstrade en annan form av filmskapande vid sidan om den professionella filmproduktionen. Amatörfilmer skapades av icke professionella filmare, ofta privatpersoner, som använde sig av filmapparater som en fritidsaktivitet. Under filmens första århundrade filmades amatörfilmer på smalfilmsformat, så som 8 mm, Super-8, 9,5 mm och 16 mm. Amatörfilm, som är en form av privat medieproduktion, fortsatte även efter det att videofilm och digitala filmformat blev tillgängliga på den icke-professionella marknaden.

Genremässigt har amatörfilmen en enorm bredd. Den omfattar spelfilmer och dokumentärer som medlemmar i organiserade filmklubbar skapat, och som ofta tävlat om priser. Kategorin amatörfilm omfattar även privata familjefilmer. De privata filmerna, som på engelska brukar kallas ”home movies” var, till skillnad från de mer ambitiösa verken som vissa amatörfilmare skapade, främst tänkta att visas för en mycket begränsad grupp av familjemedlemmar och vänner. På detta sätt fyllde privata filmer ett slags rituell funktion inom familjen.

Även om privata filmer främst fokuserar på familjenära situationer och teman, så som högtider, semestrar, fester och vardagligt familjeliv erbjuder de också nutida tittare ett unikt perspektiv på historien. Privata filmskapare tog ofta med sig sina kameror utanför den privata sfären och filmade familjemedlemmar och vänner mot en bakgrund av publika miljöer. Även om vi som tittar på dessa filmer idag endast känner till lite, eller ingenting alls, om dem som gjorde filmerna och om de personer vi ser i filmerna, kan vi hitta andra perspektiv att identifiera oss med. Vi kan till exempel känna igen specifika platser, tidsperioder vi minns eller aktiviteter vi är bekanta med. På så sätt erbjuder amatörfilmerna oss en unik blandning av ett privat och publikt perspektiv.

Text: Ashley Smith, fil. dr. i filmvetenskap, 2018

Lästips:
• Hedling, Erik och Mats Jönsson (red.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008)
• Jönsson, Mats och Cecilia Mörner, Självbilder: Filmer från Västmanland, (Stockholm: Svenska filminstitutet, 2006)
• McNamara, Martha J. och Karan Sheldon (red.), Amateur Movie Making: Aesthetics of the Everyday in New England Film, 1915-1960, (Bloomington: Indiana University Press, 2017)
• Rascaroli, Laura, Gwenda Young och Barry Monahan (red.), Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web (New York: Bloomsbury, 2014)
• Smith, Ashley, ”The Archival Life of Home Movies: Regional Reflections and Negotiated Visions of a Shared Past,” ([diss.], Stockholms universitet, 2018)
• Zimmermann, Patricia R., Reel Families: A Social History of Amateur Film (Bloomington: Indiana University Press, 1995)

Visar 1-20 av 21 filmer

Svea Ernstssons samling film nr 13 1980 / 3 min

Inlägg i debatten om ...

Anna-Stina Stenboms samling film nr 27 1978 / 10 min

I år är det 100 år sedan en av våra ...

Zilva och Henning Söderbergs samling nr 4 1968 / 19 min

Privatfilm från Malmö från 1967-68. ...

Zilva och Henning Söderbergs samling nr 5A 1968 / 9 min

Privatfilm med bilder från Malmö ...

Bertil Goldstrands samling Nr 5 A 1967 / 2 min

Stadstrafik under ...

Bertil Goldstrands samling Nr 5 B 1967 / 5 min

Stadsbilder innan ...

Birgit Vänerös samling film nr 34 1965 / 6 min

Högertrafikomläggning 3/9-67.

Einar Dahlins samling nr 038 1962 / 17 min

I de privata filmsamlingar som ...

Ronny Ilvemos samling film nr 1 1961 / 4 min

I Ronny Ilvemos samling med privatfilmer...

Privatfilmaren Leif Krantz 1960 / 31 min

Sammanställning av Leif Krantz ...

SS linje två 1960 / 6 min

Privatfilm inspelad i april 1960, ...

Lars M Larssons samling nr 1 1959 / 8 min

Lars som är på arbete i Karibien ...

Claes Thelnings samling nr 3A 1958 / 12 min

Med flottan i Österled Sdynia, Warszawa...

Gösta Wetterhalls samling film nr 1 1940 / 16 min

Privatfilm inspelad av Gösta ...

Bilresan till kontinenten 1939 1939 / 18 min

Harry von Eckermanns samling nummer 6. ...

Hugo Ullstrands samling. Nr 9 - Översvämning i Evansville Indiana USA 1937 1937 / 15 min

Översvämning av Ohio River i januari; ...

Hugo Ullstrands samling. Nr 3.- Europe 1931-1932 Del 1 1931 / 18 min

Tågfärd från Evansville; New York; ...

Hugo Ullstrands samling. Nr 4 - Europe 1931-1932 Del 2 1931 / 15 min

Stockholm; Riksdagshuset; Operan; ...

Hugo Ullstrands samling. Nr 5 - Europe 1931-1932 Del 3 (1931) 1931 / 18 min

Stads-och landskapsbilder; en kvinna ...

Hugo Ullstrands samling. Nr 1 - Evansville och Servel USA 1930-1931 1930 / 18 min

Stadsbilder från Evansville; Mesker ...