En lektion i beredskap (1940)

En instruktionsfilm för beredskap gjord mitt under brinnande krig. Södertälje Högre Allmänna Läroverk. Manliga elever undervisas om brandskydd, kvinnliga om Röda korstjänst. Rektor Carl Lindsten får telefonmeddelande om att fara hotar och slår larm. Eleverna rusar ut ur skolan. Saneringspatrull gör sig beredd. Brandpatrull cyklar till brandstationen, tar på sig hjälmar. Skolbarn skyndar till skyddsrum i Badhusparken. Bombkrevad markeras med detonation. Luftskyddscentralen får ett meddelande. Order skrivs ut. Läroverkets pojkbrandkår rycker ut. Magirusstege reses. Pojkar klättrar upp. Brinnande skjul på ett gärde släcks. Ambulans rycker ut. Pojkar hissas ned från brinnande hus i linor. Ambulans tar hand om en skadad. Flickor biträder vid operation på lasarettet. Brandmän släcker. Faran över blåses. Skolbarn springer ut ur skyddsrum.
Kategori: Samhälle och politik Geografiska platser
Landskap: Stockholms län
Ort Stockholm
Längd: 11 minuter
Regi: Gunnar Skoglund
Foto: Gösta Roosling
Språk: svenska
Produktionsland: Sverige
Produktionsbolag: Svensk Filmindustri
Rättigheter: AB Svensk Filmindustri
Utgångsmaterial: 35 mm, normalbild (1,37:1), optisk mono, svartvit
Arkiv: Kungliga biblioteket

Läs mer om filmen i SMDB