Paramountjournalen 1925 (14-21 december) (1925)

Julmarknad på Stortorget. X-bro mellan Norr och Söder. Ovanligt livlig julhandel. Den årliga officersexamen på Karlberg.
Kategori: Journalfilm
Tema: Paramountjournalerna
Längd: 6 minuter
Produktionsland: Sverige
Produktionsbolag: Film AB Liberty
Utgångsmaterial: 35 mm, stumfilmsformat (1,33:1), stum, svartvit, 18 b/s
Arkiv: Svenska Filminstitutet

Läs mer om filmen i Svensk Filmdatabas


Julmarknad på Stortorget.

Ett vintertecken. X-bron utlagd för att som vanligt underlätta gångtrafiken mellan Norr och Söder.

Julaffärerna har i år varit livligare än vanligt. Trafikkonstapel i hörnet av Vasagatan - Kungsgatan - på Hötorget.

På Karlberg har den årliga officersexamen nyligen ägt rum. Kortegen lämnar Karlberg.

Tema Paramountjournalerna

Många olika bolag producerade journalfilmer under stumfilmsepoken, vilka gick som förspel på biograferna. I mitten av 1960-talet fick Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet i deposition en samling originalnegativ till ca 150 journalfilmer producerade av Paramount åren 1925-33 (vissa av dem visades under namnet Liberty-revyn), som innehåller aktualitetsinslag från framför allt Stockholm med omnejd.

Varje enskild journalfilm består i allmänhet av mellan fem och tio av dessa inslag, men när de ursprunligen visades på biograf ingick också utländska inslag i respektive journal. Nästan samtliga deponerade negativ är nu identifierade och restaurerade, och ett urval presenteras här. Efter digitaliseringen av det restaurerade materialet har mellantexter återskapats klippts in mellan varje inslag. De nya textskyltarna bygger på ursprungliga textlistor som finns bevarade i Statens biografbyrås samlingar vid Riksarkivet.