För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

Paramountjournalen 1925 (21-28 september) (1925)

Billiga bostäder åt dem som sett bättre dagar. Scoutläger i Kungsträdgården. Vinterns nyheter i pälsverk. Utställning av schäferhundar vid Haga.

Stiftelsen Isaak Hirschs minne har invigt ett bostadshus, avsett att bereda billiga bostäder åt dem, som sett bättre dagar.

Ett scoutläger Kungsträdgården arrangerat åt Stockholms kyrkliga scoutkår. Scouternas lekar.

Från en uppvisning på Pälsvaru A.B. Alaska av några av den kommande vinterns nyheter i pälsverk.

Svenska Schäferhundsföreningen har avhållit en uppmärksammad utställning av schäferhundar vid Haga. Vad väldresserad hund kan göra. En polishund i arbete.

Tema Paramountjournalerna

Många olika bolag producerade journalfilmer under stumfilmsepoken, vilka gick som förspel på biograferna. I mitten av 1960-talet fick Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet i deposition en samling originalnegativ till ca 150 journalfilmer producerade av Paramount åren 1925-33 (vissa av dem visades under namnet Liberty-revyn), som innehåller aktualitetsinslag från framför allt Stockholm med omnejd. Varje enskild journalfilm består i allmänhet av mellan fem och tio av dessa inslag, men när de ursprungligen visades på biograf ingick också utländska inslag i respektive journal. Nästan samtliga deponerade negativ är nu identifierade och restaurerade, och ett urval presenteras här. Efter digitaliseringen av det restaurerade materialet har mellantexter återskapats klippts in mellan varje inslag. De nya textskyltarna bygger på ursprungliga textlistor som finns bevarade i Statens biografbyrås samlingar vid Riksarkivet. Lästips:

  • Baechlin, Peter, Newsreels Across the World (Paris, 1952)
  • Cherchi Usai, Paolo, ”Äh, det är ju bara journalfilm: Varför ses inte 95 % av museernas bestånd?”, Aura: Filmvetenskaplig tidskrift nr 3–4 1997
  • Fielding, Raymond, The American Newsreel: A Complete History, 1911–1967 (Jefferson, NC: McFarland, 2006)
  • Paramountnytt för biograferna och pressen (Stockholm: Filmaktiebolaget Paramount, 1943–1956)

Vet du något mer om denna film?

Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!