För att se filmer på Filmarkivet.se behöver du en webbläsare som stöder HTML5/MP4 eller Flash/javascript.

H – H – H – H (1967)

En film om högertrafikomläggningen som skedde klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967. Beställd av KAK, H T K, N T F, Trygg, Fylgia, Firestone, General Motors, och Svenska Petroliuminstitutet.

Dagen H - hur gick själva genomförandet till?

Trafikomläggningen skedde natten till den 3 september 1967. Körförbud rådde mellan klockan 01.00 och 06.00. Endast nyttotrafiken (bussar, taxi, utryckningsfordon, dispensfordon samt de fordon som behövdes för omläggningen) tilläts köra under förbudstiden. I vissa städer började körförbudet redan dagen innan. Klockan 04.50 skulle alla fordon med tillstånd att vara ute stanna på vänster sida och därefter försiktigt föras över till höger sida för att efter klockan 05.00 kunna fortsätta i högertrafik. Från klockan 06.00 var det sedan fritt fram för allmänheten att ge sig ut i högertrafiken. I centrala delar av några större städer var förbudet förlängt. Både före, under och efter denna tidpunkt rådde nedsatt tillåten hastighet. Paniken och blodsutgjutelsen lyste med sin frånvaro och behärskningen var nära nog total. Under resten av året sjönk dödsolyckorna i trafiken dramatiskt och för hela 1967 redovisades 236 färre dödsoffer än året innan.

Källa PM från Högertrafikkommissionen.

Vet du något mer om denna film?

Skicka gärna informationen till oss, så kontaktar vi dig om vi har några ytterligare frågor. Tack på förhand!