Veckorevy 1957-11-11 Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder

Veckorevy 1957-11-11

Handelsflottans klubbhus vid Kaknäs inviges (Stockholm). Radioamatör uppfångar ljud från Sputnik (Stockholm). Hotel Foresta efter ombyggnad (Lidingö). Kvinnliga parkeringsvakter (Stockholm). Tennisspelaren Lennart Bergelin gör comeback. Solna – Sundbybergs gamla och nya brandstation.

Nobelpristagaren professor Theodor Svedberg. Småstugeområde (Enskede). Syramé hos Singer syr kläder till fattiga barn. Premiär av filmen: ”Män av stål” på Palladium (Stockholm). Kampen mot kung Alkohol (Florida, USA).

Filmen visar bollens, klotets, kulornas betydelse genom tiderna för lek, sport och idrott.

Privatfilm inspelad av Gösta Wetterhall, kompanichef för 16. självständiga jägarkompaniet i Svenska Frivilligkåren, i samband med 16. jägarkompaniets marsch till Märkäjärvi 1940. Den ursprungliga stumma filmen är ljudlagd med kommentarer av Bengt Jansson inspelade hemma hos Bengt i augusti 2017. Bengt Jansson (1918-2017) ingick i frivilligkåren och ger med sina kommentarer ytterligare en dimension till den ursprungliga filmen och dess textskyltar.

Lästips:
Wetterhall, Gösta, ’16. självständiga jägarkompaniet: Svenska Frivilligkåren 1939-1940′, Kungl. Norrbottens regementes historia 1841-1966., S. 331-340, 1972

The date of this film about the production of coal is uncertain. It is probably from the early 1920s. The first half of the film shows coal mining in English Elsecar. We then follow the route of the coal to the importer “Lavéns Kolimport AB” in Stockholm. The film is presented here for the first time in two versions – one with Swedish intertitles and one with English intertitles. In collaboration with Historic England, the Swedish intertitles have been translated into English. The translation has been carried out by Jessica Lindmark, Maria Ala-Kaupila and Lucy Jessop.

Dateringen av denna film om produktion av kol är osäker. Den är troligtvis från tidigt 1920-tal. Filmens första halva visar kolbrytning i engelska Elsecar. Vi får därefter följa kolets väg till Lavéns Kolimport AB i Stockholm. Filmen presenteras här för första gången i två versioner – en med svenska texter och en med engelska texter. I ett samarbete med Historic England har de svenska mellantexterna översatts till engelska. Översättningen har utförts av Jessica Lindmark, Maria Ala-Kaupila och Lucy Jessop.

Jonna vill leka krig med sin kompis Emelie, men Jonnas mamma tycker hellre att de ska leka rockgrupp. Passar barn från 7 år.

Peter Grönlunds film Gläntan handlar om Kia som försöker skapa sig ett drägligt liv efter en volta på kåken. Filmen skapades i samarbete med Stockholms Stadsmission för att bland annat kunna fungera som grund för diskussioner om hemlöshet och är som en slags förstudie till Grönlunds femfaldigt Gulbaggebelönade långfilm Tjuvheder (2015) där både Malin Levanon och Lo Kauppi finns med i bärande roller.

Det Göteborg som går (Lorensberg). Förre statsrådet Fridtjuv Bergs begravning. Nykterhetsdemonstration i Stockholm. Motbokspremiär i Göteborg. Spårvagnsbegravning i Göteborg. Stadshuset under byggnad.

Reklamfilm för Festis.